İLAN

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 1 adet Kargir bina ve Arsa nitelikli taşınmaz ve 1 adet Simental Cinsi TOSUN29.05.2024 tarih ve 24-25 sayılı Encümen Kararlarına istinaden 2886 Devlet İhale Kanununun35/c Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ileBelediyemiz Encümeni huzurunda (İhaleKomisyonu) düzenlenen şartname dâhilinde ihale ile satılacaktır.

  1. İhale, 14.06.2024Çarşamba günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.
  2. İştirakçiler, ihaleye girebilmek için nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh ilmühaberini dilekçeye ekleyerek Belediye Başkanlığına son müracaat tarihi olan 14.06.2024 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar başvurarak gerekli geçici teminat tutarını süresinde Belediye hesabına yatırarak ihaleye giriş belgesi alacaklardır.
  3. İstekliler satılacak taşınmazlar ile ilgili şartnameyiFelahiye Fen İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edebilirler.
  4. İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli bulmadığı takdirde ihaleyi ertelemeye yetkilidir.
  5. Taşınmaz ve taşınır, şartnamede ayrıntılı belirtilen işlemler ikmal edildikten sonra verilecektir.
  6. Posta ile yapılan müracaatlar geçerli değildir.
  7. Satılacak taşınır ve taşınmazın muhammen bedel ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.
  8. Satılacak olan Simental Cinsi Tosunun, Belediyemizle irtibata geçirilerek görülebilir.
NOMAHALLESİADAPARSELNİTELİKYÜZÖLÇÜMÜBİRİM FİYATIMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
1Büyüktoraman İstiklal1121Kargır bina ve arsası184.742200 TL2200 TL66TL
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRBİRİM FİYATIMUHAMMEN BEDEL(KDV HARİÇ)GEÇİCİ TEMİNAT
*1 ADET SİMENTAL CİNSİ TOSUN102,000,00TL102,000,00 TL3060L

Şeref GÜLESER

Felahiye Belediye Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir