Süt Tankeri Aracı Satım İhalesi

İLAN

 

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan;

               38 DZ 320 plakalı Mercedes marka Süt Tankeri Aracı, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde satılacaktır.

            2 Belediyemize ait, 38 DZ 320 plakalı Mercedes marka Süt Tankeri Aracı, 2886 Sayılı Kanunun 45 maddesince açık teklif usulü  artırma ile yapılacak ihale ile satılacaktır.

            3-İhale 01/04/2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Meclis salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            4- Belediyemize ait, 38 DZ 320 plakalı Mercedes marka Süt Tankeri Aracı  muhammen  bedeli 90.000,00TL.’dir.

5-İhale Geçici Teminatı; 2.700,00 TL.

            6-İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihaleye katılmak istediklerini belirtir dilekçesi ile birlikte;

 a)Kanuni ikametgah ve tebliğ için adres beyanı,

b)Vekaleten katılımda Noterden tasdikli vekaletname,

c)Ortaklıklarda imza sirküleri  ve yetki belgesi,

d)Teminatın yatırıldığını belirtir belge ile birlikte ihale saatine 1 saat kalana kadar müracaat ederek ihaleye katılabileceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

            7-Satış ile ilgili tanzim edilen Şartname 50,00 TL. karşılığında, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

            8-Belediyemiz Encümeni, İhaleyi yapıp yapmamaya veya uygun bedeli bulmadığı takdirde, ihaleyi ertelemeye veya iptal etmeye yetkilidir.

                İlan olunur. 12/03/2015

 

 

                                                                                                               Vural COŞKUN

                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır