2019 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Sıra No : 11

Karar Tarihi    : 02.12.2019

Konu               : Aralık 2019 Meclis Toplantısı

                          Açılış ve Yoklama

 

            Belediye Meclisimiz, Belediye Başkanı Vural COŞKUN Başkanlığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince, 02.12.2019 tarihinde Pazartesi günü Saat 11.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Üyelerden, Menderes AÇIKGÖZ, Ramis KÜCÜ, Mustafa YUŞAN, Osman SEME, Sedat BOZKURT, Cemal ACER, Ali KARATAŞ, Aziz CANLI ve Hüseyin AKBAŞ’ın toplantıya iştirak ettikleri, tüm üyelerin toplantıda hazır bulunduklarından tespitle, toplantı ve karar için çoğunluk sağlanmış olduğundan, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

            Yoklama yapılmış olup, Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 11.Toplantı döneminin 1. Bileşiminin 1. Oturumu açıldı.

            Bir önceki meclis toplantı Karar özetleri okundu ve aynen kabulüne, meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 39

Karar Tarihi       : 02.12.2019

Konu                  : Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması ve sözleşme şartlarının görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; Belediyemizde Tekniker kadrosunda tam zamanlı olarak 2(iki) sözleşmeli personel çalıştırılması konusunun görüşülmesine başlandı.

Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemiz Tekniker kadrosunda tam zamanlı olarak 2(iki) sözleşmeli personel çalıştırılmasına, çalıştırılacak teknik personellerin sözleşmesinin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yapılmasına, ücretlerinin ise; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu genelgesindeki, Tekniker kadrosuna verilen net aylık tutarın Taban ücretinden verilmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 40

Karar Tarihi                : 02.12.2019

Konu   : 2019 Mali Yılı Bütçesinde Ödenek Aktarması yapılmasının görüşülmesi.

    

Gündem maddesi gereği;

Belediyemiz 2019 Mali Yılı bütçesinde yapılacak ödenek aktarması konusunun görüşülmesi neticesinde,

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ödenek Aktarma Cetveline göre;

KURUMSAL SINIFLAND.

FONKS. SINIFL.

FİN. SIN.

EKONOM. SINIFLAN.

        A Ç I K L A M A

TOPLAM ÖDENEK MİKTARI

46.38.8.30

1.1.2

5

06.5.4.90

Diğer Taşıt Alımları 

230.000,00

 

1.3.9

5

09.1.1.01

Personel Giderlerini Karşıyaka Ödeneği

92.000,00

 

 

 

 

 

322.000,00

Harcama kalemlerinden Toplam 322.000,00- TL’nin aşağıda belirtilen bütçe kalemlerine,

 

KURUMSAL SINIFLAND.

FONKS. SINIFL.

FİN. SIN.

EKONOM. SINIFLAN.

        A Ç I K L A M A

TOPLAM ÖDENEK MİKTARI

 
 
 
 

46.38.8.30

1.3.9

5

03.7.3.03

Taşıt Bakım Onarım Giderleri

75.000,00

 

46.38.8.30

1.3.9

5

03.7.3.04

İş Makinası Onarım Giderleri

40.000,00

 

46.38.8.30

1.3.9

5

03.6.1.01

Temsil Ağırlama Tören, Fuar, Org. Giderleri

20.000,00

 

46.38.8.30

7.1.1

5

03.2.6.03

Zirai Malzeme ve ilaç Alımı

5.000,00

 

46.38.8.30

1.1.2

5

04.2.9.01

YTL Cinsinden Diğer İç Borç ve Faiz Giderleri

100.000,00

 

46.38.8.30

1.3.9

5

03.4.2.04

Mahkeme Harç ve giderleri 

10.000,00

 

46.38.8.30

1.1.1

5

01.1.4.01

Sosyal Haklar

5.000,00

 

46.38.8.30

1.1.1

5

02.3.4.01

İşsizlik Sigortası fonuna

1.000,00

 

46.38.8.30

1.1.1

5

01.1.1.01

Temel Maaşlar

21000,00

 

46.38.8.30

1.1.1

5

01.1.2.01

Zamlar ve Tazminatlar

30.000,00

 

46.38.8.30

1.1.1

5

01.1.9.01

Diğer Personel giderleri

15.000,00

 

 

 

 

 

 

322.000,00

 

Yukarıda ayrıntıları belirtilen harcama kalemlerine toplam 322.000,00.- TL’nin aktarma yapılmasına meclisimizce mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası : 41

Karar Tarihi       : 02.12.2019

Konu                  : 2020 yılı Ücret ve Tarifelerin görüşülmesi.

 

            Gündem maddesi gereği, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, 2020 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 2020 yılı ücret ve tarifelerinin, aşağıda yazılı olduğu şekilde uygulanmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

            SU VE KANALİZASYON BAĞLAMALARINDA YOL BOZMA ÜCRETİ

            Asfalt yol bozmalarından m2’si 120,00.TL. Kaldırım yol bozmalarından m2’si 60,00.TL.

Stabilize yol bozmalarından m2’si 35,00.TL. Toprak yol bozmalarından m2’si 20,00.TL.  Beton parke yol bozmalarından m2’si 60,00.TL.

            BELEDİYE ARAÇLARININ ÇALIŞMA ÜCRET TARİFESİ

            Belediyemiz araçların 2020 yılı içinde ücreti mukabilinde aşağıdaki ücret tarifesi  dahilinde kira ile çalıştırılmasına.

            a)  Araç ve iş makineleri

            1- 944 Hidromek Kepçenin 1 saatlik çalışma ücreti                                    180,00.-TL

            2- 936 Caterpiller Kepçenin 1 saatlik çalışma ücreti                                               275,00.-TL

            3- Traktör eşmeli Kepçenin 1 saatlik çalışma ücreti                                    180,00.-TL

            4- Kamyonların 1 Sefer Kayseri gidiş geliş ücreti                                       800,00.-TL

            5- Üzerlikten Kamyonların 1 sefer kum nakliye ücreti                                800,00.-TL

            6- Traktör 1 sefer şehir içi nakliye ücreti                                                     100,00.-TL

            7- Kamyon 1 sefer şehir içi nakliye ücreti                                                   250,00.-TL

            8- Kamyon ve Kepçe Birlikte 1 Sefer Hafriyat ücreti                                  300,00.-TL

            9- Otobüsle İlçe Merkezi ve Mahallelerde taşıma ücreti                             200,00.-TL

          10- Otobüsle  Kayseri'ye gidiş geliş ücreti                                                     650,00.-TL

          11- Nakliye Dahil 1 Tanker(2 ton) Su Ücreti                                                 150,00.-TL

          12- Silindir 1 saatlik çalışma ücreti                                                                150,00.-TL

          13- Büyüktoraman Mh. Ocaktan 1 sefer kum ücreti                                      400,00.-TL

          14- Bütün kamyonların Boğazlıyan’a sefer ücreti                                         600,00.-TL

          15- Mobil Vinç 1 Saatlik Çalışma Ücreti                                                       250,00.-TL

            b) Belediyemize ait 38 DZ 320 plakalı Mercedes Marka Kamyonun;

            1- Kayseri'ye 1 Sefer Gidiş-Geliş Nakliye Ücreti Olarak                            850,00 TL

            2- Üzerlik (Sarıoğlan) Kum Ocağından 1 Sefer Nakliye Ücreti Olarak      850,00 TL

            3- Şehir İçi 1 Sefer Nakliye Ücreti Olarak                                                   350,00 TL

            4- Kepçe Dahil Şehir İçi 1 Sefer Nakliye Ücreti Olarak                              350,00 TL

 olarak uygulanmasına,

            Fiyatlara KDV dahil, Ocak parası hariçtir, İş makinalarının çalışma yerine ulaşması esnasında geçen süre saat ücreti olarak ilave edilecektir.

            Diğer kiralama bedellerinin ise; 60 km. den sonrası için km. başına 2,00 TL. ücret uygulanmasına,

            Ayrıca, Aile Cüzdanı ve Evlenme Evrakları için                                       150,00.-TL                                           

Ücret alınmasına.

            Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

                         

           

        Vural COŞKUN                                    Osman SEME                          Sedat BOZKURT

Belediye ve Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                              Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır