2019 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Sıra No : 10

Karar Tarihi    : 04.11.2019

Konu               : Kasım 2019 Meclis Toplantısı

                          Açılış ve Yoklama

 

            Belediye Meclisimiz, Belediye Başkanı Vural COŞKUN Başkanlığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince, 04.11.2019 tarihinde Pazartesi günü Saat 11.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Üyelerden, Menderes AÇIKGÖZ, Ramis KÜCÜ, Mustafa YUŞAN, Osman SEME, Sedat BOZKURT, Cemal ACER, Ali KARATAŞ, Aziz CANLI ve Hüseyin AKBAŞ’ın toplantıya iştirak ettikleri, tüm üyelerin toplantıda hazır bulunduklarından tespitle, toplantı ve karar için çoğunluk sağlanmış olduğundan, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

            Yoklama yapılmış olup, Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 10.Toplantı döneminin 1. Bileşiminin 1. Oturumu açıldı.

            Bir önceki meclis toplantı Karar özetleri okundu ve aynen kabulüne, meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

Meclis Kararları

Karar Numarası : 38

Karar Tarihi       : 04.11.2019

Konu                  : Belediye Hizmet Binası Zemin Katta Bulunan 5 ve 6 Numaralı Bağımsız Birimlerin Kamulaştırma İşleminin Görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; Kale Mahallesi 510 Ada 1 Parselde bulunan Belediye Hizmet Binasındaki 5 ve 6 numaralı bağımsız bölümlerin, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak üzere kamulaştırılması konusunun görüşülmesine başlandı.

            Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Kale Mahallesi 510 Ada 1 Parselde bulunan Belediye Hizmet Binasındaki 5 ve 6 numaralı bağımsız bölümlerin Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ilgili kanun hükümleri doğrultusunda kamulaştırılmasına ve kamulaştırma işlemlerini yapmak üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Vural COŞKUN                                 Osman SEME                         Sedat BOZKURT

Belediye ve Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                            Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır