2020 ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2020 ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Sıra No : 08

Karar Tarihi    : 07.12.2020

Konu               : Aralık 2020 Meclis Toplantısı

                          Açılış ve Yoklama

 

            Belediye Meclisimiz, Belediye Başkanı Vural COŞKUN Başkanlığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince, 07.12.2020 tarihinde Pazartesi günü Saat 11.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Üyelerden, Menderes AÇIKGÖZ, Ramis KÜCÜ, Mustafa YUŞAN, Osman SEME, Sedat BOZKURT, Cemal ACER, Ali KARATAŞ, Aziz CANLI ve Hüseyin AKBAŞ’ın toplantıya iştirak ettikleri, tüm üyelerin toplantıda hazır bulunduklarından tespitle, toplantı ve karar için çoğunluk sağlanmış olduğundan, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

            Yoklama yapılmış olup, Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 8.Toplantı döneminin 1. Bileşiminin 1. Oturumu açıldı.

            Bir önceki meclis toplantı Karar özetleri okundu ve aynen kabulüne, meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  38

Karar Tarihi                :  07.12.2020

Konu                           : Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25.11.2020 tarih ve 564 sayılı yazıları gereğince Başkanlık oluru ile Meclise havale edilen, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Belediyemizin çevre lisansı almış herhangi bir tesisle sözleşme yapabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Belediyemizin çevre lisansı almış herhangi bir tesisle sözleşme yapabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler neticesinde; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri kapsamında, Belediyemizin çevre lisansı almış herhangi bir atık toplama ve ayırma tesisi ile sözleşme yapabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının görev ve yetkilerini belirleyen 38. Maddesinin (g) Bendi “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereğince, Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası                      : 39

Karar Tarihi                            : 07.12.2020

Konu                                       : 2020 Mali Yılı Bütçesinde Ödenek Aktarması yapılmasının görüşülmesi.

Gündem maddesi gereği;

Belediyemiz 2020 Mali Yılı bütçesinde yapılacak ödenek aktarması konusunun görüşülmesi neticesinde,

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ödenek Aktarma Cetveline göre;

 

KURUMSAL SINIFLAND.

FONKS. SINIFL.

FİN. SIN.

EKONOM. SINIFLAN.

        A Ç I K L A M A

TOPLAM ÖDENEK MİKTARI

46.38.8.30

1.1.2

5

03.2.3.02

Kara Taşıt Alımları

200.000,00

46.38.8.30

8.2.0

5

03.3.9.01

Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım giderleri

45.000,00

 

 

 

 

 

245.000,00

 

Harcama kalemlerinden Toplam 245.000,00- TL’nin aşağıda belirtilen bütçe kalemlerine,

 

KURUMSAL SINIFLAND.

FONKS. SINIFL.

FİN. SIN.

EKONOM. SINIFLAN.

        A Ç I K L A M A

TOPLAM ÖDENEK MİKTARI

 
 
 
 

46.38.08.30

1.1.1

5

03.2.9.90

Diğer tüketim Mal ve Malzeme Alımları

75.000,00

 

46.38.08.30

1.1.2

5

03.5.1.90

Diğer Müşavir Firma Kişilere Ödemeler

100.000,00

 

46.38.08.30

1.3.9

5

03.4.2.04

Mahkeme Harç ve Giderleri

10.000,00

 

46.38.08.30

1.3.9

5

03.2.3.03

Elektrik Alımları

15.000,00

 

46.38.08.30

1.3.9

5

03.4.9.01

Karantina giderleri

25.000,00

 

46.38.08.30

1.1.1

5

01.3.3.01

İller Bankasına Verilen paylar

20.000,00

 

 

 

 

 

 

245.000,00

 

Yukarıda ayrıntıları belirtilen harcama kalemlerine toplam 245.000,00.- TL’nin aktarma yapılmasına meclisimizce mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  40

Karar Tarihi                :  07.12.2020

Konu                           : Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 04.12.2020 tarih ve 563 sayılı yazıları gereğince Başkanlık oluru ile Meclise havale edilen, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından

yayımlanan 2020 yılı teklif çağrısı kapsamında “Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı” kapsamında Belediyemizin proje hazırlayarak başvuruda bulunması ve sözleşme imzalayabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan 2020 yılı teklif çağrısı kapsamında “Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı”

kapsamında Belediyemizin proje hazırlayarak başvuruda bulunması ve sözleşme imzalayabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler neticesinde; ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan 2020 yılı teklif çağrısı “Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı” kapsamında Belediyemizin proje hazırlayarak başvuruda bulunması ve sözleşme imzalayabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının görev ve yetkilerini belirleyen 38. Maddesinin (g) Bendi “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereğince, Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 41

Karar Tarihi       : 07.12.2020

Konu                  : Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması ve sözleşme şartlarının görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; Belediyemizde Tekniker kadrosunda tam zamanlı olarak 2(iki) sözleşmeli personel çalıştırılması konusunun görüşülmesine başlandı.

Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; 2020 yılı Kasım ayında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından Belediyemizde yapılan idari iş ve işlemlerin denetimi faaliyeti neticesinde hazırlanan denetim raporunda ki tavsiyeler dikkate alınarak,   Belediyemizin teknik personel kapasitesini artırmak amacıyla detaylı bir değerlendirme yapabilmek için konunun 2021 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında görüşülmesine,   Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır