2020 KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2020 KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası : 35

Karar Tarihi       : 02.11.2020

Konu                 : 2020 Mali Yılı Bütçesinde Ödenek Aktarması yapılmasının görüşülmesi.

    

Gündem maddesi gereği;

Belediyemiz 2020 Mali Yılı bütçesinde yapılacak ödenek aktarması konusunun görüşülmesi neticesinde,

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ödenek Aktarma Cetveline göre;

KURUMSAL SINIFLAND.

FONKS. SINIFL.

FİN. SIN.

EKONOM. SINIFLAN.

        A Ç I K L A M A

TOPLAM ÖDENEK MİKTARI

46.38.8.30

1.1.2

5

06.5.7.04

Sosyal Tesisler

250.000,00

46.38.8.30

8.2.0

5

03.4.4.02

Restorasyon ve Yenileme Giderleri

200.000,00

 

 

 

 

 

425.000,00

Harcama kalemlerinden Toplam 425.000,00- TL’nin aşağıda belirtilen bütçe kalemlerine,

 

KURUMSAL SINIFLAND.

FONKS. SINIFL.

FİN. SIN.

EKONOM. SINIFLAN.

        A Ç I K L A M A

TOPLAM ÖDENEK MİKTARI

 
 
 
 

46.38.08.30

1.3.9

5

03.7.3.03

Taşıt Bakım Onarım Giderleri

100.000,00

 

46.38.08.30

1.1.2

5

04.2.9.01

YTL Cinsinden Diğer İç Borç ve Faiz Giderleri

150.000,00

 

46.38.08.30

1.3.9

5

03.7.1.01

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

40.000,00

 

46.38.08.30

1.3.9

5

03.7.3.04

İş Makinası Onarım Giderleri

110.000,00

 

46.38.08.30

1.1.1

5

01.3.1.01

Sürekli İşçilerin ücretleri

15.000,00

 

46.38.08.30

1.1.1

5

01.3.3.01

Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

5.000,00

 

46.38.08.30

1.1.1

5

02.3.4.01

İşsizlik Sigortası fonuna

5.000,00

 

 

 

 

 

 

425.000,00

 

 

 

Yukarıda ayrıntıları belirtilen harcama kalemlerine toplam 425.000,00.- TL’nin aktarma yapılmasına meclisimizce mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  36

Karar Tarihi                :  02.11.2020

Konu                           : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28.10.2020 tarih ve 477 sayılı yazıları gereğince Başkanlık oluru ile Meclise havale edilen, mülkiyeti Belediyemize ait Kale Mahallesi 461 ada 2 parselde bulunan yufka fırınının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesine göre ihaleye çıkartılarak kiraya verilmesi  konusunun görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, Mülkiyeti belediyemize ait Kale Mahallesi 461 ada 2 parselde bulunan yufka fırınının Belediyemize gelir getirmesini temin etmek amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak kiraya verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler neticesinde; Mülkiyeti belediyemize ait Kale Mahallesi 461 ada 2 parselde bulunan yufka fırınının Belediyemize gelir getirmesini temin etmek amacıyla 3(üç) yıla kadar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda kiraya verilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g Maddesi gereğince Encümene yetki verilmesine, yapılacak ihaleye katılım olmadığı taktirde, ilçemizin sosyo ekonomik durumunu geliştirmek amacıyla hazırlanacak Belediyemizin ortağı olduğu projelerde kullanılmak üzere tahsis edilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                   

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  37

Karar Tarihi                :  02.11.2020

Konu                           : Meclis Üyesi Mustafa YUŞAN tarafından Meclis Başkanlığına sunulan; ilçemiz mezarlıklarında bulunan hazır mezar fiyatlarının, malzeme fiyatlarındaki artış sebebiyle maliyetlerin artması göz önünde bulundurularak, fiyatlarının Meclis tarafından yeniden değerlendirilmesi konulu sözlü önergesinin ek gündem maddesi olarak görüşülmesi.

 

Ek Gündem maddesi gereğince, İlçemiz mezarlıklarında bulunan hazır mezar fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz merkez ve mahallelerinde bulunan ve her bir adedi daha öncesinden 1.000,00-TL olarak belirlenmiş olan hazır mezarların, malzeme fiyatlarındaki artış sebebiyle maliyetlerinin artması göz önünde bulundurularak her bir adedinin 1.500,00-TL olarak belirlenmesine,

Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi. (7 kabul, 2 red)

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır