2020 MART AYI MECLİS KARARLARI

KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Sıra No : 03

Karar Tarihi    : 02.03.2020

Konu               : Mart 2020 Meclis Toplantısı

                          Açılış ve Yoklama

 

            Belediye Meclisimiz, Belediye Başkanı Vural COŞKUN Başkanlığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince, 02.03.2020 tarihinde Pazartesi günü Saat 11.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Üyelerden, Menderes AÇIKGÖZ, Ramis KÜCÜ, Mustafa YUŞAN, Osman SEME, Sedat BOZKURT, Cemal ACER, Aziz CANLI ve Hüseyin AKBAŞ’ın toplantıya iştirak ettikleri, Ali KARATAŞ’ın ise cenazesi dolayısıyla mezaret bildirerek toplantıya katılamadığından tespitle, toplantı ve karar için çoğunluk sağlanmış olduğundan, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

            Yoklama yapılmış olup, Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 3.Toplantı döneminin 1. Bileşiminin 1. Oturumu açıldı.

            Bir önceki meclis toplantı Karar özetleri okundu ve aynen kabulüne, meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Kararları

Karar Numarası : 03

Karar Tarihi       : 02.03.2020

Konu                  : İlçemiz Kayapınar Cumhuriyet Mh. 102 Ada 14,18,20 parsel numaralı alanda 1/1000 ölçekli imar planının görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; Kayseri Büyükşehir Belediyesince,  Kayapınar Cumhuriyet Mh. 102 Ada 14,18,20 parsel numaralı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı  onaylanan yerin, 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebinin gerekli tetkik ve inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine ve İmar Komisyonu raporuna göre Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülmesine,

 

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 04

Karar Tarihi                : 02.03.2020

Konu                           : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (n) Fıkrası gereğince Belediyemizce hazırlattırılan beldemizi tanıtıcı bayrağın görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (n) Fıkrası gereğince Belediyemizce hazırlattırılan beldemizi tanıtıcı bayrağın görüşülmesine başlandı.

Yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemizce halen kullanılmakta olan bayrağın yerine ilçemizin tarihi sembollerinden esinlenerek ekteki tanıtıcı bayrak hazırlattırılmıştır.

Felahiye Belediyesi için hazırlanan Tanıtıcı Bayrak üzerindeki sembol ve tarihi eserlerin şekli, renkleri; Tanıtıcı Bayrağımızın dairesel kısmında tarımı simgeleyen iki adet beyaz renkte

02.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

buğday başağı, turkuaz renkte ay ve yıldız sembolleri ile birlikte,  Felahiye ilçesinde yaklaşık MS 2. ve 3. yüzyılda yaşamış Roma Medeniyetine ait Roma Anıt Mezarı ve yine Roma dönemine ait MS 8. ve 9. Yüzyıl dönemine ait Sıtmapınar Antik Çeşmesinin çizimleri, ilçemizin tarihi ve kültürel açıdan önemli değerlerini ifade etmektedir. Aynı zamanda Yamula Barajı üzerine kurulan ve ilçemizin şehir merkeziyle ulaşımını sağlayan Yaşar Karayel viyadüğü de tanıtıcı bayrak üzerinde resmedilmiştir. Bayrak üzerinde kullanılan beyaz renk temizliği saflığı, turkuaz renginin değişik tonları ise huzuru, sakinliği, dinginliği, dengeyi ve ferahlığı simgelemektedir.

Yukarıda anlamları açıklanan sembol ve renklerden oluşan Beldemizi tanıtıcı bayrağın kabulüne,

 

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

                         

           

        Vural COŞKUN                                    Osman SEME                          Sedat BOZKURT

Belediye ve Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                              Meclis Katibi

 

 

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır