2020 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Sıra No : 01

Karar Tarihi    : 06.01.2020

Konu               : Ocak 2020 Meclis Toplantısı

                          Açılış ve Yoklama

 

            Belediye Meclisimiz, Belediye Başkanı Vural COŞKUN Başkanlığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince, 06.01.2020 tarihinde Pazartesi günü Saat 11.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Üyelerden, Menderes AÇIKGÖZ, Ramis KÜCÜ, Mustafa YUŞAN, Osman SEME, Sedat BOZKURT, Cemal ACER, Ali KARATAŞ, Aziz CANLI ve Hüseyin AKBAŞ’ın toplantıya iştirak ettikleri, tüm üyelerin toplantıda hazır bulunduklarından tespitle, toplantı ve karar için çoğunluk sağlanmış olduğundan, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

            Yoklama yapılmış olup, Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 1.Toplantı döneminin 1. Bileşiminin 1. Oturumu açıldı.

            Bir önceki meclis toplantı Karar özetleri okundu ve aynen kabulüne, meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Meclis Kararları

Karar Numarası : 01

Karar Tarihi       : 06.01.2020

Konu                  : Meclis Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi

            Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden, Meclis Denetim Komisyonuna üye seçimine geçilerek, aday olmak isteyenler soruldu. Üyelerden, Menderes AÇIKGÖZ (AK PARTİ), Ramis KÜCÜ (AK PARTİ) ve Ali KARATAŞ’ın (İYİ PARTİ) aday olmak istediklerinden tespitle oylamaya geçildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde; Menderes AÇIKGÖZ 10(on), Ramis KÜCÜ 10(On) ve Ali KARATAŞ’ın 10(On) oy aldıkları görülmüş olup, Meclis Denetim Komisyonu Üyeliklerine 10’ar oy alan Menderes AÇIKGÖZ, Ramis KÜCÜ ve Ali KARATAŞ’ın seçilmiş olduklarının kabulüne,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 02

Karar Tarihi                : 06.01.2020

Konu                           : (Ek Gündem) Cemal SAFRANTI isimli vatandaşın, İlçemiz Kayapınar Mahallesi 159 Ada, 63 nolu parselde bulunan hissesini “Mezarlık Yeri” olarak Belediyemize  bağış talebinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi.

 

Ek Gündem maddesi gereğince, Cemal SAFRANTI isimli vatandaşın, İlçemiz Kayapınar Mahallesi 159 Ada, 63 nolu parselde bulunan hissesini “Mezarlık Yeri” olarak Belediyemize  bağış talebinin görüşülmesi ve değerlendirilmesine geçildi.

 

 

06.01.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

Yapılan müzakereler neticesinde; Cemal SAFRANTI isimli vatandaşın, İlçemiz Kayapınar Mahallesi 159 Ada, 63 nolu parselde bulunan hissesinin “Mezarlık Yeri” olarak Belediyemize  bağış talebinin kabulüne,

Bağış yapılan yerin tescil ve kayıt işlemleri için, Belediye Başkanı Vural COŞKUN’a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                         

           

        Vural COŞKUN                                    Osman SEME                          Sedat BOZKURT

Belediye ve Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                              Meclis Katibi

 

 

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır