2021 ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2021 ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :   37

Karar Tarihi       :   06.12.2021

Konu                  :  Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinden Gelen Üyelik Daveti Konusunun Görüşülmesi.

 

Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin kurulması amacıyla; Azerbaycan, Afganistan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kenya, Sudan, Tacikistan ve Ukrayna’dan uluslararası katılımcılar ile düzenlenen Tarım Zirvesinde ortak karar alınmış ardından Türkiye’den kurucu 13 Büyükşehir Belediyesinin bir araya gelmesi ve 24 Haziran 2019 tarihli ve 1178 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile genel merkezi tarım üretiminde önemli bir konumda olan Konya’da kurulmuştur.

Birliği amacının; Dünyamızda tarımın yaygın olarak yapıldığı yerlerde mevcut olan tecrübe ve bilgi birikimini dikkate alarak, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede Belediyemizin, Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması için Belediyemize yapılan davetin uygun görülerek Birlik Tüzüğünün 6. Maddesine göre Belediyemizin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olmasının Kabulüne, üyelik aidatının ödenmesine ve Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince üye yerel yönetimler başkanları veya başkanın seçtiği temsilci ile meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından genel kurulda temsil edileceğinden ve Belediye Başkanının doğal üye olacağından Belediye  Meclis  Üyelerinden Osman SEME’nin ve Mustafa YUŞAN’ın asil üye olarak ve Sedat BOZKURT’un Yedek üye olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (o) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :   38

Karar Tarihi       :   06.12.2021

Konu                  : 2022 Mali Yılında Uygulanmak Üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Göre Vergi, Harç ve Ücretlerin Yeniden Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince; 2022 Mali Yılında uygulanmak üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Vergi, harç ve ücretlerin yeniden belirlenmesi konusunun gerekli tetkik ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, hazırlanarak Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda 2022 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası                      : 39

Karar Tarihi                : 06.12.2021

Konu                           : 2021 Mali Yılı Bütçesinde Ödenek Aktarması yapılmasının görüşülmesi.

    

Gündem maddesi gereği;

Belediyemiz 2021 Mali Yılı bütçesinde yapılacak ödenek aktarması konusunun görüşülmesi neticesinde,

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ödenek Aktarma Cetveline göre;

 

KURUMSAL SINIFLAND.

FONKS. SINIFL.

FİN. SIN.

EKONOM. SINIFLAN.

   A Ç I K L A M A

MEVCUT ÖDENEK MİKTARI

 
 
 
 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.07.01.90

Diğer Dayanıklı  Mal Ve Malzeme Alımları

20.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.07.01.01

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

15.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.07.01.03

Avadanlık ve Yedek Parça alımları

25.000,00

 

46.38.8.30

06.1.0

5

03.08.02.01

Lojman Bakım ve onarım Giderleri

50.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.05.01.03

Bilgisayar Hizmet Alımları

10.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.05.01.04

Müteahhitlik Hizmetleri

10.000,00

 

              TOPLAM

130.000,00

 
 

Harcama kalemlerinden Toplam 130.000,00- TL’nin aşağıda belirtilen bütçe kalemlerine,

KURUMSAL SINIFLAND.

FONKS. SINIFL.

FİN. SIN.

EKONOM. SINIFLAN.

        A Ç I K L A M A

TOPLAM ÖDENEK MİKTARI

 
 
 
 

46.38.08.30

06.2.0

5

03.02.03.02

Akaryakıt ve Yağ Alımları

130.000,00

 

TOPLAM

130.000,00

 

 

Yukarıda ayrıntıları belirtilen harcama kalemlerine toplam 130.000,00.- TL’nin aktarma yapılmasına meclisimizce mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :   40

Karar Tarihi       :   06.12.2021

Konu                  : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarafından Belediyemize Bedelsiz Devredilen 38 DF 847 Plakalı Cenaze Taşıma Aracı Konusunun Görüşülmesi.

 

            Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 296 sayılı kararı gereği, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin (s) Bendinde belirtilen "Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek" görev ve yetkileri 16 ilçe Belediyesine devredilmiştir. Söz konusu hizmetlerin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarih ve 2021/309 sayılı kararı gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne ait 38 DF 847 plakalı 2015 model Ford Transit Marka, FE41594 Motor, NM0XXXTTGXFE41594 Şase Numaralı cenaze aracının Belediyemize bedelsiz devredilmesine karar verildiğinden, 

237 Sayılı Taşıt Kanununun 10’uncu Maddesinin 2’inci Fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (g) Bendi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne ait 38 DF 847 plakalı 2015 model Ford Transit Marka, FE41594 Motor, NM0XXXTTGXFE41594 Şase Numaralı cenaze aracının Belediyemize bedelsiz devredilmesi işleminin kabulüne,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır