2021 EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2021 EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :   24

Karar Tarihi       :   04.10.2021

Konu                  :  Köy Genişletme Alanı Civarı Sınırının 300 metreye yükseltilmesi konusunda İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; Belediye Meclis’imizin 06.09.2021 tarih ve 22 nolu kararı gereğince gerekli tetkik ve inceleme yapılması için İmar Komisyonuna sevk edilen “Köy Yerleşim Alanı Sınırı” ve  “Köy Genişletme Alan Civarı Sınırı” nın, 11 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince hazırlanan 07.09.2021 tarih ve 2021/2 sayılı İmar Komisyon Raporu doğrultusunda yeniden belirlenmesinin kabulüne,

 

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :   25

Karar Tarihi       :   04.10.2021

Konu                  :   Alparslan Mahallesi Aladaylı Mevki ve Kale Mahallesi Doburcalı Mevkinde bulunan kırsal yerleşim alanları konusunda İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; Belediye Meclis’imizin 06.09.2021 tarih ve 23 nolu kararı gereğince gerekli tetkik ve inceleme yapılması için İmar Komisyonuna sevk edilen; İlçemiz Alparslan Mahallesi Aladaylı Mevki ve Kale Mahallesi Doburcalı Mevkinde bulunan kırsal yerleşim alanlarının, 15 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği hükümleri gereğince Kırsal Yerleşim Alanı Sınırı ve Kırsal Yerleşim Alanı Civarı Sınırının tespit edilmesiyle ilgili hazırlanan 07.09.2021 Tarih ve 2021/3 sayılı İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne,

 

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 26

Karar Tarihi       : 04.10.2021

Konu                  : 29.09.2021 tarih ve 44 sayılı Encümen Kararı ile Meclise Havale Edilen Felahiye Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi,

            Gündem maddesi gereği Felahiye Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesine başlandı.

            Felahiye Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesinin gerekli tetkik ve incelenme yapılmak üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, düzenlenecek Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda 08.10.2021 tarihinde yapılacak olan 2.birleşimde görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası             : 27

Karar Tarihi                    : 04.10.2021

Konu                            : 2021 Mali Yılı Bütçesinde Ödenek Aktarması yapılmasının görüşülmesi.

    

Gündem maddesi gereği;

Belediyemiz 2021 Mali Yılı bütçesinde yapılacak ödenek aktarması konusunun görüşülmesi neticesinde,

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ödenek Aktarma Cetveline göre;

 

KURUMSAL SINIFLAND.

FONKS. SINIFL.

FİN. SIN.

EKONOM. SINIFLAN.

   A Ç I K L A M A

MEVCUT ÖDENEK MİKTARI

 
 
 
 

46.38.8.30

01.1.1

5

01.03.03.01

Sürekli İşçilerin Ücretleri

40.000,00

 

46.38.8.30

01.1.1

5

01.04.01.02

Aday Çırak, Çırak ve stajyer ğrencilerin ücretleri

8.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

09.01.01.01

Personel giderlerini karşılama Ödeneği

70.000,00

 

46.38.8.30

01.1.1

5

03.02.03.01

Yakacak Alımları

32.000,00

 

46.38.8.30

01.1.2

5

04.02.09.01

TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri

200.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.02.02.01

Temizlik Malzemesi Alımları

20.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.02.02.03

Elektrik Alımları

20.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.02.04.02

İçecek Alımları

10.000,00

 

46.38.8.30

07.1.3

5

03.02.06.01

Labaratuar Malzemeleri ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme alımları

7.000,00

 

46.38.8.30

08.2.0

5

03.04.04.01

Arkeolojik Kazı giderleri

5.000,00

 

46.38.8.30

06.2.0

5

06.01.04.01

Kara Taşıt Alımları

100.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.02.01.02

Büro Malzemesi Alımları

10.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.02.04.01

Yiyecek Alımları

15.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.02.09.90

Diğer Tüketim Mal Ve Malzeme Alımları

31.000,00

 

46.38.8.30

08.2.0

5

03.04.04.03

Kültür Varlıkları Alımları

5.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.01.01.01

Hammadde Alımları

5.000,00

 

46.38.8.30

08.1.0

5

03.02.05.02

Spor Malzemesi Alımları

5.000,00

 

46.38.8.30

09.1.1

5

03.02.01.90

Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları

5.000,00

 

46.38.8.30

01.3.9

5

03.02.01.04

Diğer Yayın Alımları

9.000,00

 

              TOPLAM

597.000,00

 
 

 

Harcama kalemlerinden Toplam 597.000,00- TL’nin aşağıda belirtilen bütçe kalemlerine,

 

KURUMSAL SINIFLAND.

FONKS. SINIFL.

FİN. SIN.

EKONOM. SINIFLAN.

        A Ç I K L A M A

TOPLAM ÖDENEK MİKTARI

 
 
 
 

46.38.08.30

01.1.1

5

01.01.01.01

Temel Maaşlar

48.000,00

 

 

01.1.2

5

03.05.01.90

Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

364.000,00

 

46.38.08.30

01.1.2

5

03.05.01.90

Taşıt Bakım Onarım Giderleri

100.000,00

 

46.38.08.30

04.9.9

5

05.08.09.51

İller Bankasına Verilen Paylar

25.000,00

 

46.38.08.30

06.2.0

5

03.02.03.02

Akaryakıt ve Yağ Alımları

60.000,00

 

TOPLAM

597.000,00

 

 

Yukarıda ayrıntıları belirtilen harcama kalemlerine toplam 597.000,00.- TL’nin aktarma yapılmasına meclisimizce mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :  28

Karar Tarihi       :  04.10.2021

Konu                  : Alparslan, Acırlı, Menteşe, Kepiç, Darılı, Kuruhüyük, İsabey, Karaşeyh, Silahtar, Kayapınar Fatih Sultan Mehmet, Kayapınar Cumhuriyet, Büyüktoraman Hürriyet ve Büyüktoraman İstiklal Mahallelerinin Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği Hükümleri Gereğince Değerlendirilmesi.

            Gündem Maddesi Gereği; Alparslan, Acırlı, Menteşe, Kepiç, Darılı, Kuruhüyük, İsabey, Karaşeyh, Silahtar, Kayapınar Fatih Sultan Mehmet, Kayapınar Cumhuriyet, Büyüktoraman Hürriyet ve Büyüktoraman İstiklal Mahallelerinin 15 Nisan 2021 tarih ve 31455 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği Hükümleri gereğince değerlendirilmesi konusunun gerekli tetkik ve inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülmesine,

 

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 29

Karar Tarihi                : 04.10.2021

Konu                           : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (m) Fıkrası gereğince hazırlanan Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (m) Fıkrası gereğince hazırlanan Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin gerekli tetkik ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda 08.10.2021 tarihinde yapılacak 2.Birleşimde görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 30

Karar Tarihi                : 08.10.2021

Konu                           : 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi.

 

             04.10.2021 tarih ve 26 nolu meclis kararıyla, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından düzenlenen, 07.10.2021 tarih ve 2021-2 nolu komisyon raporunun incelenmesi neticesinde;  

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Belediyemiz Meclisince bölüm bölüm görüşülmesi neticesinde:

01

Vergi Gelirleri

1.300.000,00.-TL

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                

810.000,00.-TL

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

720.000,00.-TL

05

Diğer Gelirler

5.965.000,00.-TL

06

Sermaye Gelirleri

1.195.000,00.-TL

08

Alacaklardan Tahsil

10.000,00.-TL

olmak üzere 2022 Mali Yılın Gelir Bütçesinin genel toplamının 10.000.000,00.-TL. Olduğu,

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin Belediyemiz Meclisince bölüm bölüm görüşülmesi neticesinde:

01

Personel Giderleri                                                       

1.200.000,00.-TL

02

SGK Devlet Primi Giderleri                              

160.000,00.-TL

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          

5.602.000,00.-TL

04

Faiz Giderleri                                                                 

100.000,00.TL

05

Cari Transferler                                                             

333.000,00.TL

06

Sermaye Giderleri                                             

825.000,00.TL

07

Sermaye Transferleri                                                    

780.000,00.TL

09

Yedek Ödenekler                                                            

1.000.000,00.TL

olmak üzere 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi genel toplamının 10.000.000,00.-TL. olduğu, ve 2022 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Bütçesinde denklik sağlandığı tespitle, 2022 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne,

 

           2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin incelenmesi neticesinde;

Madde:1- Belediye/bağlı /idare/birlik birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam (10.000.000,00) TL. gider olacağı tahmin edilmiştir.

Madde:2-Belediyemiz Bütçesinin (B) gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam (10.000.000,00) TL. gelir olacağı tahmin edilmiştir.

Madde:3-2022 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklara karşılık gösterilmek üzere denklik sağlanmıştır.

Madde:4-Gelir bütçesinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde:5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde:6-6245 Sayılı Harcırah Kanunun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yakınlarına, Sözleşmeli personele yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde:7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 1. Bütçe kararnamesi (Örnek 21)
 2. Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde ödenek cetveli (Örnek.18)
 3. Ödenek Cetveli (A) (Örnek:20)
 4. Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması cetveli (B) (Örnek 11) 
 5. Açık/Fazlanın Ekonomik sınıflandırılması cetveli (Örnek 12)
 6. Gelirlerin Yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek 13)
 7. Gelecek yıllara yaygın yüklemelere girişmeye izin verilen hizmetlere ait (G) Cetveli (Örn 22)
 8. Memur ve Hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) Cetveli (Örnek 23)
 9. İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) Cetveli (Örnek 24)
 10.  İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli (örnek:25)
 11. 237 Sayılı Taşıt Kanunu’na göre satın alınacak taşıtları gösterir (T) Cetveli (Örnek:26)
 12. İzleyen iki yılı Gider bütçe tahmin cetveli (Örnek:27)
 13. İzleyen iki yılı gelirlerin tahmini cetveli (Örnek:28)
 14. İzleyen iki yılın açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetveli (Örnek:29)
 15. Ayrıntılı harcama programı (Örnek:30)
 16. Finansman programı (Örnek: 31)
 17. İhtiyaç duyulan diğer cetveller

Madde:8-Belediyemizce 2022 Mali yılı içerisinde gerektiği zaman ve usulüne uygun işlem yapmak üzere:

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi           

01

Vergi Gelirleri

1.300.000,00.-TL

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                

810.000,00.-TL

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

720.000,00.-TL

05

Diğer Gelirler

5.965.000,00.-TL

06

Sermaye Gelirleri

1.195.000,00.-TL

08

Alacaklardan Tahsil

10.000,00.-TL

olmak üzere 2022 Mali Yılın Gelir Bütçesinin genel toplamının 10.000.000,00.-TL. Olduğu,

Madde:9-2022 Mali yılı Gider Bütçesine usulüne uygun işlem yapmak üzere:

2022 Mali Yılı Gider Bütçesi          

01

Personel Giderleri                                                       

1.200.000,00.-TL

02

SGK Devlet Primi Giderleri                              

160.000,00.-TL

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          

5.602.000,00.-TL

04

Faiz Giderleri                                                                 

100.000,00.TL

05

Cari Transferler                                                             

333.000,00.TL

06

Sermaye Giderleri                                             

825.000,00.TL

07

Sermaye Transferleri                                                    

780.000,00.TL

09

Yedek Ödenekler                                                            

1.000.000,00.TL

olmak üzere 2022 Mali Yılı Gider Bütçesine 10.000.000,00.-TL. ödenek konulmuştur.

Madde:10-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde.11-Bu kararname hükümlerini üst yönetici (Belediye Başkanı) yürütür.  

Madde 12- İş bu kararname 11 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur      Yukarıda maddeler halinde komisyonumuzca incelemesi yapılan, Felahiye Belediye Başkanlığı 2022 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne,

            Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :   31

Karar Tarihi       :   08.10.2021

Konu                  :    04.10.2021 Tarih ve 29 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği konusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; Belediye Meclis’imizin 04.10.2021 tarih ve 29 nolu kararı gereğince gerekli tetkik ve inceleme yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, Felahiye Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 07.10.2021 Tarih ve 2021/3 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne,

 

Meclisimizce oy çokluğuyla karar verildi. (7 kabul, 2 red)

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  32

Karar Tarihi                :  08.10.2021

Konu                           : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (n) Fıkrası gereğince Belediyemizce hazırlattırılan beldemizi tanıtıcı bayrağın görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (n) Fıkrası gereğince Belediyemizce hazırlattırılan beldemizi tanıtıcı bayrağın görüşülmesine başlandı.

Belediyemizce halen kullanılmakta olan ancak tescil edilmemiş bayrağın yerine ilçemizin tarihi sembollerine yer verilerek ekteki tanıtıcı bayrak hazırlattırılmıştır.

Felahiye Belediyesi için hazırlanan Tanıtıcı Bayrak üzerindeki sembol ve tarihi eserlerin şekli, renkleri; Tanıtıcı Bayrağımızın dairesel kısmında tarımı simgeleyen iki adet buğday başağı, buğday başağı renginde ay ve yıldız sembolleri ile başında ve sonunda iki yıldız bulunan Felahiye Belediyesi yazısı bulunmaktadır. İç kısımda ise Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteğiyle 2019 yılında restorasyonu tamamlanan tarihi eserimiz (anıt mezar) ve yine Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteğiyle 2018 yılında restorasyonu tamamlanan diğer tarihi eserimizin (antik çeşme) çizimleri ilçemizin  tarihi ve kültürel açıdan önemli değerlerini ifade etmektedir. Ayrıca İlçemizin Kayseri Şehir Merkezi ile ulaşımını sağlayan Yaşar Karayel Viyadüğü ve Felahiye Cumhuriyet Meydanına Belediyemiz tarafından inşa ettirilen saat kulesi de tanıtıcı bayrak üzerinde resmedilmiştir. Bayrak üzerinde kullanılan beyaz renk temizliği saflığı, başak ve rengi tarımı, turkuaz renginin değişik tonları ise huzuru, sakinliği, dinginliği, dengeyi ve ferahlığı simgelemektedir.

Yukarıda anlamları açıklanan sembol ve renklerden oluşan Beldemizi tanıtıcı bayrağın kabulüne,

 

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYE BELEDİYESİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

 Amaç:

 MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, beldede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:

MADDE 2-Bu yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, tüm işyerleri, müesseseler ve kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

 

Hukuki dayanak:

MADDE 3- Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ve 51 inci maddesi, 15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi ile 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar:

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

 a) Belediye: Felahiye Belediyesini,

 b) Belediye Başkanı: Felahiye Belediye Başkanını

 c) Belediye Meclisi: Felahiye Belediye Meclisini,

 d) Belediye Encümeni: Felahiye Belediye Encümenini,

 e) Belediye Zabıtası: Felahiye Belediye Zabıtasını, ifade eder.

 

Belediye Emir Ve Yasakları

İKİNCİ BÖLÜM;

Huzur ve Sükûnla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1- Halkın huzur ve sükûnunu bozacak, fiil ve davranışlarda bulunmak.

2- Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.

3- Umumi çeşmelerden; araçlarla veya hortumla, inşaatlara ve evlere su almak, bahçe sulamak, çeşmenin etrafını kirletmek, işgal etmek.

4- Mesire yerleri ve parklarda; çöp ve atık malzemeleri çevreye gelişi güzel vaziyette bırakmak.

5- Parklardaki yeşil alan üzerinde, cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, açık ateş, mangal yakmak ve alkollü içki içmek.

6-Kamuya ait ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak ve zarar vermek.

7- Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri ile hafta içi 07.00 - 19.00 saatleri dışında, hafta sonu 10.00 - 18.00 saatleri dışında çalışma yapmak. Tatil günlerinde ise, cumartesi günü için hafta içi yaz ve kış saatlerinin uygulanması Pazar günü dini ve milli bayram günlerinde ise ev içi tadilat çalışmaları da dahil olmak üzere çalışma yapmak. Gürültüye duyarlı bölgelerde (okul, hastane vb.) çalışma yapmak Zabıta Amirliğinden alınacak özel izne bağlıdır.

8- Konut içerisinde ve konut bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve kayıtlı olan evcil hayvanların hijyen, koku yönünden çevre sakinlerini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri almayarak çevreye rahatsızlık vermek.

9- Park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.

10- Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarıyla ses yükseltici cihazlar veya hoparlör ile cadde ve sokaklara yayın yapmak, bu tür cihazlar kullanılarak çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek, çalgıcılık yapmak, megafon ile gezici satıcılık yapmak.

11- Belediye Zabıta memurlarına vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini engelleyecek şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak.

12- Açıkta çevreye ve insanlara zarar verecek şekilde her türlü eşya taşımak.

13- Belediye hudutları dâhilinde İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi işyerlerinin açma - kapama saatlerine uymamak.

14- İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık yapmak.

15- İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses ve müzik yayını yapmak.

16- Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak.

17- Belediyece gösterilen alanlar dışında gezici veya sabit seyyar satıcılık yapmak.

18- Meskûn mahal içerisinde canlı hayvan nakli için kullanılan araçları bırakarak kötü kokular yayılmasına sebep olmak.

19-Kapalı Pazar yeri içerisinde ateş yakmak, kötü koku ve duman çıkmasına sebebiyet vererek çevreyi rahatsız etmek.

Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1- Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek.

2- Yol ve kaldırımlara etrafı kirletecek ve/veya fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri şeyleri sermek, dökmek ve kurutmak.

3- Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda yıkanmak, araç, eşya yıkamak, bahçe sulamak ve çevresini kirletmek.

4- Her çeşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi kirletmek.

5- Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak.

6- Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynerlerinin yerlerini değiştirmek, zarar vermek.

7- İşyerlerinde şahsına ait çöp kaplarını, umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak.

8- Çöp kaplarını ve/veya poşetlerini üstü kapalı da olsa cadde, sokak ve meydanlara bırakmak.

9- Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışıklık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, pasaj vb. yerlerin ortak kullanım alanlarına bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri atmak.

10- Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak.

11- Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, lavabo, banyo, mutfak, tuvalet akarları ile fosseptik ve her türlü sanayi ve kirli suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak. Yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek ve varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.

12- Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek.

13- Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkamak, çevreyi kirletmek.

14- Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, Belediyenin ihtarına rağmen kesmemek.

15- Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin, mezarların duvarları ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla, tretuvarları, tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek.

16- Park, bahçe, arsa, mezarlık ve mabetlerin avlularında hayvan otlatmak.

17- Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak, depo etmek (yetkili lisanslı firmalar ve kişiler hariç) ve bu işlemler esnasında çevrenin kirlenmesine sebebiyet vermek.

18- Araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atmak.

19- Torbalanmamış kömür satmak ve açık olarak taşımak. Kalorifer ve soba yakıtlarını cadde, sokak ve bahçe içerisine gelişi güzel şekilde depolayarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olmak.

20- Yol ve kaldırımda odun kesmek, kırmak ve çevreyi kirletmek.

21- Şehir içerisinde, izin verilen yerler dışında kapalı ve açık alanlarda, her türlü hurda depolamak.

22- Yerleşim yerlerinde ve boş alanlarda; çöp atıkları ve benzeri malzemeleri toplamak, biriktirmek ve yakmak.

23- Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek.

24- Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynerin içine atmak.

25- Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.

Düzenin Sağlanması ile İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 7- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1- Umuma açık yerlerde, mabetlerin avlularında ve parklarda bulunan banklarda yatmak ve içki içmek.

2- Belediye tarafından konulmuş şehir mobilyalarını, sokak levhalarını, aydınlatma lambalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, bozmak, kirletmek ve yerlerini değiştirmek.

3- Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, yük ve malzeme koymak, çimler üzerine araç park etmek, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.  Belediyeye ait olan araç ve gereçlere zarar vermek.

4- Yol, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler gibi umumi binaların giriş, koridor ve merdivenlerini işgal etmek

5- Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.

6- Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak, bu yerlere çöp vb. malzemelerin atılmasına mahal vermek.

7- Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, izinli dahi olsa kazı esnasında cadde, sokak ve kamuya ait alanları kirletmek.

8- Yol ve kaldırımları, her ne suretle olursa olsun, işgal etmek.

9- Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; baba direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklâm levhası ve benzeri şeyler koymak.

10- Tretuvarların üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklam panoları dikmek, işyerleri dış cephesinde bulunan reklam levhalarını cadde ve sokaklara dikey vaziyette takmak ve uzatmak.

11- İşyerlerinin, vitrin ve önlerine, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve projektör (ışıldak) vb. elemanları koymak.

 12- Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak, devretmek ve amacı dışında kullanmak.

13- İzin almadan şehir içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek.

14- İzin almadan İlçe sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda mezar tadilatı, boş mezar, lahit mezar, çeşme ve mezarlık içerisinde herhangi bir çalışma yapmak.

15- İşyerlerinin Sokak ve kaldırım üzerine gölgelik, tente gibi unsurlar yapılması.

Sağlık ve Esenlikle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 8- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1- İçme suları kaynaklarında, kaynağa zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde tarla açmak, hayvan bırakmak ve sulamak.

2- Aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır