2021 EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2021 EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :   22

Karar Tarihi       :   06.09.2021

Konu                  : Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Hükümleri doğrultusunda Köy Genişletme Alanı Civarı Sınırının 300 metreye yükseltilmesi konusunun görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; Belediye Meclis’imizin 12.10.2015 tarih ve 41 nolu kararı gereğince belirlenen “Köy Yerleşim Alanı Sınırı” ve  100 (yüz) metre çevresindeki “Köy Genişletme Alan Civarı Sınırı” nın, 11 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yeniden belirlenmesi talebinin gerekli tetkik ve inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine ve İmar Komisyonu raporuna göre Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülmesine,

 

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 23

Karar Tarihi       : 06.09.2021

Konu                  : İlçemiz Alparslan Mahallesi Aladaylı Mevkii ve Kale Mahallesi Doburcalı Mevkiinde bulunan kırsal yerleşim alanlarının Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Kırsal Yerleşim Alanı ve Kırsal Yerleşim Alanı Civarı Sınırlarının tespit edilmesi konusunun görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; İlçemiz Alparslan Mahallesi Aladaylı Mevkii ve Kale Mahallesi Doburcalı Mevkiinde bulunan yerleşim alanlarının 15 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Kırsal Yerleşim Alanı Sınırı ve Kırsal Yerleşim Alanı Civarı Sınırının tespit edilmesi talebinin gerekli tetkik ve inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine ve İmar Komisyonu raporuna göre Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülmesine,

 

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır