2021 KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2021 KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :   33

Karar Tarihi       :   01.11.2021

Konu                  :  04.10.2021 Tarih ve 28 Nolu Meclis Kararı Gereğince İmar Komisyonuna Sevk Edilen  Mahallelerimizin Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Konusundaki İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

 

            Gündem Maddesi gereği; Belediye Meclis’imizin 04.10.2021 tarih ve 28 nolu kararı gereğince gerekli tetkik ve inceleme yapılması için İmar Komisyonuna sevk edilen Alparslan, Acırlı, Menteşe, Kepiç, Darılı, Kuruhüyük, İsabey, Karaşeyh ve Silahtar Mahallelerinin 15 Nisan 2021 tarih ve 31455 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği Hükümleri gereğince değerlendirilmesi konusunun 13.10.2021 tarih ve  2021/4 sayılı İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 34

Karar Tarihi       : 01.11.2021

Konu                  : Meclis Üyesi Aziz CANLI’NIN Yurtdışına Çıkış Talebinin Görüşülmesi.

            Yerel Yönetimler düzeyinde inceleme ve araştırmada bulunmak Belediye Meclis Üyesi Aziz CANLI’NIN, Avrupa Ülkelerinden Hollanda’ya 21.11.2021-20.12.2021 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile görevli gitmesine,

            Yol giderlerinin ve diğer masraflarının yurt dışına çıkacak olan üye tarafından karşılanmasına, bu konuda Belediyemizce herhangi bir ödeme yapılmadan işlemin kabulüne ve kararın bir örneğinin ilgili makama gönderilmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 35

Karar Tarihi                : 01.11.2021

Konu                           : 2021 Mali Yılı Ek Bütçesi ve Ek Bütçe Kararnamesi.

 

             Gündem maddesi gereği Belediyemiz Encümeni tarafından 27.10.2021 tarih ve 53 kara sayısı ile havale edilen 2021 Mali Yılı Ek Bütçe ve Ek Bütçe Kararnamesi Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmeden bölüm bölüm incelenmesi neticesinde;

2021 Mali Yılı Gelir Ek Bütçesi     

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                

686.000,00.-TL

05

Diğer Gelirler

564.000,00.-TL

olmak üzere 2021 Mali Yılın Gelir Ek Bütçesinin genel toplamının 1.250.000,00.-TL. olduğu,

2021 Mali Yılı Gider Ek Bütçesi    

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          

1.250.000,00.-TL

olmak üzere 2021 Mali Yılı Ek Gider Bütçesi genel toplamının 1.250.000,00.-TL. olduğu, 2021 Mali Yılı Ek Bütçesinin gelir ve gider bütçesinde denklik sağlandığı tespitle,

      Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Numarası           : 36

Karar Tarihi                 : 01.11.2021

Konu                            :4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Hükümleri Çerçevesinde “Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi” Yapılabilmesi İçin, Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

           

            Gündem maddesi gereğince, Belediyemizde istihdam edilen kamu görevlisi personele, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri çerçevesinde, Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi'nin yapılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38’inci maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Başkanı'na veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesine,

            Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır