2021 MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2021 MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 07

Karar Tarihi       : 01.03.2021

Konu                  : Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.02.2021 Tarih ve 119 Sayılı Yazıları Gereğince Başkanlık Oluru İle Meclise Havale Edilen, İlçemiz Beyler, Cumhuriyet, Kale, Yeni ve Kayapınar Cumhuriyet Mahallelerinde Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak Yenileme Çalışmaları Kapsamında Görev Almak Üzere Her Mahalle İçin Belediye Meclisince 6’şar Adet Bilirkişi Belirlenmesi.

 

            Gündem Maddesi gereğince; Belirlenecek bilirkişilerin Kayseri Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 05.02.2021 tarihli ve E-84329936-170.02-354540 sayılı yazılarında belirtildiği üzere, öncelikle tapulama ve kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olup da bilirkişilik vasfının yitirmemiş olanlardan tercih edilmesi, seçilecek kişilerin çalışma alanında bulunan taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimseler olması, Türk vatandaşı olması, 40 yaşını bitirmiş olması, medeni haklarını kullanabilmesi, en az 10 yıldan beri o mahalle veya köyde ikamet etmesi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolandırıcılık veya dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması ve okuma ve yazma bilmesi, gibi şartları taşımaları Meclisimizce dikkate alınarak gerekli araştırma yapılmış olup,

            Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Kayseri İli Felahiye İlçesi Beyler, Cumhuriyet, Kale, Yeni ve Kayapınar/Cumhuriyet mahallelerinde Kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına dair 3402 sayılı kadastro kanununun 22. maddesi kapsamında güncelleme çalışmalarında kadastro ekipleri ile

 

birlikte görev yapmak üzere aşağıda kimlik bilgileri bulunan vatandaşların Bilirkişi olarak seçilmesine;

 

 

KAYAPINAR CUMHURİYET MAHALLESİ

 

1-Ali Mirza BOĞUTEKİN (TC:*****) Kayapınar Mahallesi

2-Yüksel KARAŞAHİN (TC:*****) Kayapınar Mahallesi

3-İsmail BÜDÜŞ (TC:******) Kayapınar Mahallesi

4-Mustafa CANLI (******) Kayapınar Mahallesi

5-Sıtkı YÜREKDELER (*****) Kayapınar Mahallesi

6-Ramazan KARATAŞ (*****) Kayapınar Mahallesi

 

YENİ MAHALLESİ

 

1-Osman KUZUGÜDEN (TC:*****) Yeni Mahallesi

2-Rifat ÇAĞIRAN (*****) Yeni Mahallesi

3-Orhan ŞEREF (*****) Yeni Mahallesi

4-Salih KENDİRLİ (*****) Yeni Mahallesi

5- Doğan MORİLİPINAR (*****) Yeni Mahallesi

6-Mustafa APAYDIN (*****) Yeni Mahallesi

 

 

KALE MAHALLESİ

 

1-Ali MORİLİPINAR (TC:*****) Kale Mahallesi

2-Sinan ZOBUOĞLU (******) Kale Mahallesi

3-Mehmet KAYABAL (*****) Kale Mahallesi

4-Mustafa YÜCEER (*****) Kale Mahallesi

5-Ahmet DEMİRYÜREK (*****) Kale Mahallesi

6- Turgut KISIR (*****) Kale Mahallesi

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

 

1-Bayram CANLI (TC:*****) Cumhuriyet Mahallesi

2-Mustafa YUŞAN (******) Cumhuriyet Mahallesi

3-Bekir KEMİKSİZ (******) Cumhuriyet Mahallesi

4-Efendi ABİK (*****) Cumhuriyet Mahallesi

5-Tufan BİÇİCİ (*****) Cumhuriyet Mahallesi

6-Ahmet EKTİ (*****) Cumhuriyet Mahallesi

 

BEYLER MAHALLESİ

 

1-Umut YILMAZ (*****) Beyler Mahallesi

2-Doğan KARAASLAN (***** Beyler Mahallesi

3-Yaşar ABOTAY (******) Beyler Mahallesi

4-Selami PİRİÇO (*****) Beyler Mahallesi

5-Mehmet ÇAĞIRAN (******) Beyler Mahallesi

6-Vahap KARAPINAR (******) Beyler Mahallesi

 

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları                                                                                            

Karar Numarası :   08

Karar Tarihi       :   01.03.2021

Konu                  :  01.02.2021 tarih ve 06 nolu meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen “EK MADDE 3” hükümleri kapsamından yararlanabilecek, ilçemiz dahilindeki mahallelerin belirlenmesi ile ilgili  19.02.2021 tarih ve 2021/1 nolu İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.   

            Gündem maddesi gereğince; 19.02.2021 tarih ve 2021/1 nolu İmar Komisyon Raporu okundu.

Konu üzerinde yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde; 19.02.2021 tarih ve 2021/1 nolu İmar Komisyon Raporu doğrultusunda, konuyla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oluşturulacak komisyon raporunun beklenmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ   

                              

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  09

Karar Tarihi                :  01.03.2021

Konu                           : Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.02.2021 Tarih ve 141 Sayılı Talebi ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.02.2021 Tarih ve 141 Sayılı Teklifi Gereğince Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinası, Traktör, Minibüs ve Hizmet Aracı Alımı İçin Borçlanma Yapılabilmesi Konusunun Görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinası, traktör, minibüs ve hizmet aracı alımı için borçlanma yapılabilmesi konusunun görüşülmesine başlandı.

Yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemizce proje hazırlıkları devam etmekte olan GES projesinin sonuçlanmasına müteakip tekrardan borçlanmaya ihtiyaç duyulacağından, iş makinası ve diğer hizmet aracı alımları için yapılacak borçlanma konusunun GES projesi sonucunun beklenerek birlikte görüşülmesine, 

 Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır