2021 NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2021 NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası : 10

Karar Tarihi       : 05.04.2021

Konu                  : Norm Kadro Cetvelinde Yapılması Gerekli Düzenlemenin Görüşülmesi.

 

           

Gündem maddesi gereğince; Norm Kadro Cetvellinde yapılması gerekli düzenlemenin görüşülmesine geçildi;

08 Nisan 2020  tarih ve 31093 Sayılı Resme Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, EK-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelinde Belediyemiz C-2 Grubunda Yer Alan Belediyeler arasında gösterilmiş, tablo:1’de görüldüğü üzere memur kadrolarının toplamı 56 (ellialtı) sürekli işçi kadrolarının toplamı 28 (yirmisekiz) olarak belirlenmiştir. Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda Belediye Meclisince farklı tarihlerde ihdas edilen memur ve sürekli işçi kadroları tablo:2’de, Memur Dolu-Boş Kadro Durumu IV Sayılı Cetvelde, Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu VII Sayılı Cetvelde gösterilmiş olup, aynen kabulüne.

            Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Tablo:1

C2

 

10 000-14 999

ADET

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

1

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

1

 

 

DİĞER MÜDÜRLER(*)

3

 

 

ŞEF

6

 

 

AVUKAT

1

 

 

İDARİ PERSONEL(**)

15

TEKNİK PERSONEL(**)

8

SAĞLIK PERSONELİ(**)

2

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)

3

 

 

ZABITA AMİRİ

1

ZABITA KOMİSERİ

2

ZABITA MEMURU

10

 

 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

56

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

28

 

 

 

 

Tablo:2

S. NO

Unvan Kodu

K/D

SAYI

KADRO UNVANI

Boş-Dolu -Durumu

MEC.KARARI TARİH/SAYISI

SINIFI

1

10000

1

1

BAŞKAN YARDIMCISI

BOŞ

02/09/2014-27

G.İ.H

2

4600

1

1

YAZI İŞLERİ MÜD.

DOLU

02.09.2014-27

G.İ.H

3

11123

3

1

MALİ HİZM.MÜD.

BOŞ

02.09.2014-27

G.İ.H

4

11050

4

1

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

BOŞ

02.09.2014-27

G.İ.H

5

757

4

1

MUHTARLIK İŞL.MÜD.

BOŞ

05/05/2015-22

G.İ.H

6

11040

4

1

EMLAK VE İST.MÜD.

BOŞ

02/09/2019-28

G.İ.H

7

4234

1

1

DESTEK HİZM. MÜD.

DOLU

02/10/2019-28

G.İ.H

8

6835

3

1

ŞEF

BOŞ

02/09/2014-27

G.İ.H

9

6835

5

2

ŞEF

BOŞ

02.09.2014-27

G.İ.H

10

7785

5

2

TAHSİLDAR

1 DOLU 1 BOŞ

02.09.2014-27

G.İ.H

11

7825

3

3

VERİ HAZ. KONT. İŞL.

2 DOLU 1 BOŞ

02.09.2014-27

G.İ.H

12

7825

8

1

VERİ HAZ. KONT. İŞL.

DOLU

02/09/2014-27

G.İ.H

13

7825

11

1

VERİ HAZ. KONT. İŞL.

DOLU

02/09/2014-27

G.İ.H

14

7575

11

1

ANBAR MEMURU

BOŞ

02/09/2014-27

G.İ.H

15

7580

11

1

AYNİYAT MEMURU

BOŞ

02/09/2014-27

G.İ.H

16

7950

5

2

ŞOFÖR

BOŞ

02/09/2014-27

G.İ.H

17

13010

5

1

ZABITA AMİRİ

BOŞ

02/09/2014-27

G.İ.H

18

9935

5

1

ZABITA KOMİSERİ

BOŞ

02/09/2014-27

G.İ.H

19

9950

5

2

ZABITA MEMURU

BOŞ

02/09/2014-27

G.İ.H

20

9950

11

2

ZABITA MEMURU

BOŞ

02/09/2014-27

G.İ.H

21

8500

5

2

MÜHENDİS

BOŞ

02/09/2014-27

T.H

22

8505

5

1

MİMAR

BOŞ

02/09/2014-27

T.H

23

8535

5

1

ŞEHİR PLANCISI

BOŞ

02/09/2014-27

T.H

24

8750

6

1

TEKNİKER

BOŞ

02/09/2014-27

T.H

25

8750

8

2

TEKNİKER

BOŞ

02/09/2014-27

T.H

26

7565

8

1

ÖLÇÜ VE AYAR MEM.

BOŞ

02/09/2014-27

T.H

27

8130

5

1

VETERİNER HEKİM

BOŞ

02/09/2014-27

S.H

28

8410

8

1

SAĞLIK MEMURU

BOŞ

02/09/2014-27

S.H

29

7825

5

1

HİZMETLİ

BOŞ

02/09/2014-27

Y.H

30

7825

11

2

HİZMETLİ

BOŞ

02/09/2014-27

Y.H

31

10820

 

10

İŞÇİ

BOŞ

02/09/2014-27

SÜREKLİ İŞÇİ

32

17840

 

2

OPERATÖR

BOŞ

02/09/2014-27

SÜREKLİ İŞÇİ

33

22580

 

6

ŞOFÖR

BOŞ

02/09/2014-27

SÜREKLİ İŞÇİ

34

24080

 

10

TEMİZLİK İŞÇİSİ

1 DOLU 9 BOŞ

02/09/2014-27

SÜREKLİ İŞÇİ

 

 

 

       

 

 

(VII) SAYILI CETVEL: SÜREKLİ İŞÇİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMU

 

 

SÜREKLİ İŞÇİ

NORM KADRO

STANDARDI TOPLAMI

 

 

MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI

DOLU

BOŞ

TOPLAM

28

 

1

27

28

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADRO CETVELİ

 

MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN

UNVAN

KODU

UNVANI

ADEDİ

DOLU

BOŞ

TOPLAM

 

10820

17840

22580

24080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞÇİ

OPERATÖR

ŞOFÖR

TEMİZLİK İŞÇİSİ

 

-

-

-

1

 

10

2

6

9

 

10

2

6

10

KURUM TOPLAMI

(Tüm İşçi Unvanları)

 

1

 

27

 

28

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 11

Karar Tarihi                : 05.04.2021

Konu                           : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (n) Fıkrası gereğince Belediyemizce hazırlattırılan beldemizi tanıtıcı bayrağın görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (n) Fıkrası gereğince Belediyemizce hazırlattırılan beldemizi tanıtıcı bayrağın görüşülmesine başlandı.

Belediyemizce halen kullanılmakta olan ancak tescil edilmemiş bayrağın yerine ilçemizin tarihi sembollerine yer verilerek ekteki tanıtıcı bayrak hazırlattırılmıştır.

Felahiye Belediyesi için hazırlanan Tanıtıcı Bayrak üzerindeki sembol ve tarihi eserlerin şekli, renkleri; Tanıtıcı Bayrağımızın dairesel kısmında tarımı simgeleyen iki adet beyaz renkte buğday başağı, turkuaz renkte ay ve yıldız sembolleri ile birlikte, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteğiyle 2019 yılında restorasyonu tamamlanan tarihi eserimiz ve yine Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteğiyle 2018 yılında restorasyonu tamamlanan diğer tarihi eserimizin çizimleri,    tarihi ve kültürel açıdan önemli değerlerini ifade etmektedir. Aynı zamanda Yamula Barajı üzerine kurulan ve ilçemizin şehir merkeziyle ulaşımını sağlayan Yaşar Karayel viyadüğü de tanıtıcı bayrak üzerinde resmedilmiştir. Bayrak üzerinde kullanılan beyaz renk temizliği saflığı, turkuaz renginin değişik tonları ise huzuru, sakinliği, dinginliği, dengeyi ve ferahlığı simgelemektedir.

Yukarıda anlamları açıklanan sembol ve renklerden oluşan Beldemizi tanıtıcı bayrağın kabulüne,

 

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 12

Karar Tarihi       : 05.04.2021

Konu                  : Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Encümen Üyelerinin seçilmesi. (2 Üye)

            Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) Fıkrası gereği Belediye Meclis Üyeleri arsından 2(iki) kişi Encümen Üyesi seçimine geçildi.

Encümen üyeliği için aday olmak isteyenler soruldu.

Meclis üyelerinden Osman SEME ve Mustafa YUŞAN aday olduklarını belirtti.

Yapılan gizli oylama neticesinde, Meclis üyelerinden Osman SEME’nin 9 (Dokuz) oy ve Mustafa YUŞAN’ın 9 (Dokuz) Oy aldıkları tespit edilmiştir. 9’ar oy alan Osman SEME ve Mustafa YUŞAN’ın Encümen Üyesi olarak seçildiklerine,

Meclisimizce karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 13

Karar Tarihi       : 05.04.2021

Konu                  : Belediye Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçilmesi. (3 Üye)

            Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinin gereğince Belediye Meclis Üyeleri arsından 3(üç) kişi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi seçimine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyenler soruldu.

Meclis üyelerinden  Menderes AÇIKGÖZ (Ak Parti) , Sedat BOZKURT (Ak Parti) ve Ali KARATAŞ  (İyi Parti) aday olduklarını belirtti.

Yapılan gizli oylama neticesinde, Meclis üyelerinden Menderes AÇIKGÖZ’ün 9 (Dokuz) oy, Sedat BOZKURT’un 9 (Dokuz) Oy ve Ali KARATAŞ’ın  9 (Dokuz) Oy aldıkları tespit edilmiştir. 9 (Dokuz) oy alan Menderes AÇIKGÖZ’ün, 9 (Dokuz) oy alan Sedat BOZKURT’un ve 9 (Dokuz) Oy alan Ali KARATAŞ’ın  Plan ve Bütçe Komisyonu  Üyesi olarak seçildiklerine,

Meclisimizce karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 14

Karar Tarihi       : 05.04.2021

Konu                  : Belediye Meclis Üyeleri arasından İmar Komisyonu Üyelerinin seçilmesi. (3 Üye)

            Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinin gereğince Belediye Meclis Üyeleri arsından 3(üç) kişi İmar Komisyonu Üyesi seçimine geçildi.

İmar Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyenler soruldu.

Meclis üyelerinden  Ramis KÜCÜ (Ak Parti) , Mustafa YUŞAN (Ak Parti) ve Aziz CANLI (İyi Parti) aday olduklarını belirtti.

Yapılan gizli oylama neticesinde, Meclis üyelerinden Ramis KÜCÜ’nün 9 (Dokuz) oy, Mustafa YUŞAN’ın 9 (Dokuz) Oy ve Aziz CANLI’nın 9 (Dokuz) Oy aldıkları tespit edilmiştir. 9 (Dokuz) oy alan Ramis KÜCÜ’nün, 9 (Dokuz) oy alan Mustafa YUŞAN’ın ve 9 (Dokuz) Oy alan Aziz CANLI’nın İmar Komisyonu  Üyesi olarak seçildiklerine,

Meclisimizce karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 15

Karar Tarihi                : 05.04.2021

Konu                           : 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

 

Gündem maddesi gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ıncı Maddesi gereğince 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine başlandı.

2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi için Belediye ve Meclis Başkanı Vural COŞKUN yerini, Meclis Başkan Vekili Cemal ACER’e bıraktı.

Felahiye Belediyesi’nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu okundu. 2020 Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  16

Karar Tarihi                :  05.04.2021

Konu                           : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 25.03.2021 tarih ve 248, 26.03.2021 tarih ve 254 sayılı yazıları gereğince Başkanlık oluru ile Meclise havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Büyüktoraman İstiklal Mahallesi ve Kale Mahallesinde bulunan taşınmazlar üzerinde kurulu bulunan baz istasyonlarının kurulduğu alanların yeniden kiralanması.

Gündem maddesi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kale Mahallesi Birboz Mevkii 136 ada 115 parsel nolu taşınmaz üzerinde ve Büyüktoraman İstiklal Mahallesi Mahalle İçi Mevkii 242 ada 28 parsel nolu taşınmaz üzerinde kurulu olan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'ne ait baz istasyonlarının  kurulduğu alanların kira süresinin uzatılması ve kiralama şartlarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kale Mahallesi Birboz Mevkii 136 ada 115 parsel nolu taşınmaz üzerinde ve Büyüktoraman İstiklal Mahallesi Mahalle İçi Mevkii 242 ada 28 parsel nolu taşınmaz üzerinde kurulu olan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'ne ait baz istasyonlarının kurulduğu alanların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Hükmü doğrultusunda 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilmesi ve kiralama şartlarını belirlemek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  17

Karar Tarihi                :  05.04.2021

Konu                           :  Sermaye Artırımı

Gündem maddesi gereğince, Ödenmiş nakdi sermayesi 50.000-TL olan ve %100 hissesinin sahibi olduğumuz Felahiye İmar Anonim Şirketinin nakdi sermayesinin artırımı konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (i) bendinde “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” denilmektedir.

 5393 sayılı Belediye Kanunun yukarıda açıklaması yapılan 18.maddesinin (i) bendi gereğince ödenmiş nakdi sermayesi 50.000-TL olan ve %100 hissesinin sahibi olduğumuz Felahiye İmar Anonim Şirketi sermayesinin 50.000-TL’den 850.000-TL’ye çıkarılmasına, yapılan nakdi sermaye artırımının karar tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde ödenmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  18

Karar Tarihi                :  05.04.2021

Konu                           : Meclis Üyesi Mustafa YUŞAN’ın Sözlü Önergesi; İlçemiz Genelindeki Konut İhtiyacı Gidermek ve Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak Amacıyla Mal Sahipleri Tarafından Satışa Çıkarılan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 1 Parsel ve Cumhuriyet Mahallesi 162 Ada 5 Parsel Nolu Taşınmazların Belediyemiz Tarafından Satın Alınması Talebi.

Gündem maddesi gereğince, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 1 parsel ve Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 5 parsel nolu taşınmazların Belediyemiz tarafından satın alınması konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun arsa ve konut üretimi başlıklı 69.maddesinde “Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir. Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir. Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya onsekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.” Denilmektedir.

Yine aynı kanunun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” denilmekte olup,

 Yukarıda açıklamaları yapılan 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri gereğince İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 1 parsel ve 162 ada 5 parsel nolu taşınmazların Belediyemiz tarafından satın alınmasına, satın alma işlemlerini yapmak üzere Belediye Başkanı Vural COŞKUN’a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır