2022 NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2022 NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 09

Karar Tarihi       : 04.04.2022

Konu                  : 2022 Yılı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi

Gündem maddesi gereği konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden, Belediyemizde görev yapmakta olan Zabıta Personeline ödenecek 2022 Mali yılı için Bütçe Kanunu’nun (K) cetveli ile belirlenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin”(Nüfusu 10.000’e kadar olanlar)361,00–TL olarak belirlenmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :  10

Karar Tarihi       :  04.04.2022

Konu                  : Araç ve İş Makinası Kiralama Ücretlerinin Görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereği konu üzerinde yapılar müzakereler neticesinde; Belediye Meclisimizin 03.01.2022 tarih ve 01 nolu kararı ile kabul edilen Felahiye Belediyesi 2022 yılı ücret tarifesinin 18. Maddesinde belirlenen “Araç ve İş Makinası Kiralama Ücretlerinin” akaryakıt fiyatlarındaki artış sebebiyle ekte bulunan tablodaki şekilde güncellenmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi

Ek:Tablo

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 11

Karar Tarihi       : 04.04.2022

Konu                  : Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Encümen Üyelerinin seçilmesi. (2 Üye)

            Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) Fıkrası gereği Belediye Meclis Üyeleri arsından 2(iki) kişi Encümen Üyesi seçimine geçildi.

Encümen üyeliği için aday olmak isteyenler soruldu.

Meclis üyelerinden Cemal ACER ve Ramis KÜCÜ aday olduklarını belirtti.

Yapılan gizli oylama neticesinde, Meclis üyelerinden Cemal ACER’in 10 (On) oy ve Ramis KÜCÜ’nün 10 (On) Oy aldıkları tespit edilmiştir. 10’ar oy alan Cemal ACER ve Ramis KÜCÜ’nün Encümen Üyesi olarak seçildiklerine,

Meclisimizce karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 12

Karar Tarihi       : 04.04.2022

Konu                  : Belediye Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçilmesi. (3 Üye)

            Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinin gereğince Belediye Meclis Üyeleri arsından 3(üç) kişi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi seçimine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyenler soruldu.

Meclis üyelerinden  Osman SEME (Ak Parti) , Mustafa YUŞAN (Ak Parti) ve Aziz CANLI  (İyi Parti) aday olduklarını belirtti.

Yapılan gizli oylama neticesinde, Meclis üyelerinden Osman SEME’nin 10 (On) oy, Mustafa YUŞAN’ın 10 (On) Oy ve Aziz CANLI’nın  10 (On) Oy aldıkları tespit edilmiştir. 10 (On) oy alan Osman SEME’nin, 10 (On) oy alan Mustafa YUŞAN’ın ve 10 (On) Oy alan Aziz CANLI’nın  Plan ve Bütçe Komisyonu  Üyesi olarak seçildiklerine,

Meclisimizce karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 13

Karar Tarihi       : 04.04.2022

Konu                  : Belediye Meclis Üyeleri arasından İmar Komisyonu Üyelerinin seçilmesi. (3 Üye)

            Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinin gereğince Belediye Meclis Üyeleri arsından 3(üç) kişi İmar Komisyonu Üyesi seçimine geçildi.

İmar Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyenler soruldu.

Meclis üyelerinden  Menderes AÇIKGÖZ (Ak Parti) , Cemal ACER (Ak Parti) ve Ali KARATAŞ (İyi Parti) aday olduklarını belirtti.

Yapılan gizli oylama neticesinde, Meclis üyelerinden Menderes AÇIKGÖZ’ün 10 (On) oy, Cemal ACER’in 10 (On) Oy ve Ali KARATAŞ’ın10 (On) Oy aldıkları tespit edilmiştir. 10 (On) oy alan Menderes AÇIKGÖZ’ün, 10 (On) oy alan Cemal ACER’in ve 10 (On) Oy alan Ali KARATAŞ’ın İmar Komisyonu  Üyesi olarak seçildiklerine,

Meclisimizce karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 14

Karar Tarihi                : 04.04.2022

Konu                           : 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

 

Gündem maddesi gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ıncı Maddesi gereğince 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine başlandı.

2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi için Belediye ve Meclis Başkanı Vural COŞKUN yerini, Meclis Başkan Vekili Cemal ACER’e bıraktı.

Felahiye Belediyesi’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu okundu. 2021 Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                   

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  15

Karar Tarihi                :  04.04.2022

Konu                           :  Sermaye Artırımı

Ek Gündem maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 05.04.2021 tarih ve 17 nolu kararı ile Ödenmiş nakdi sermayesi 850.000-TL olarak belirlenen ve %100 hissesinin sahibi olduğumuz Felahiye İmar Anonim Şirketinin nakdi sermayesinin artırımı konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (i) bendinde “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” denilmektedir.

 5393 sayılı Belediye Kanunun yukarıda açıklaması yapılan 18.maddesinin (i) bendi gereğince ödenmiş nakdi sermayesi 850.000-TL olan ve %100 hissesinin sahibi olduğumuz Felahiye İmar Anonim Şirketi sermayesinin 850.000-TL’den 1.500.000-TL’ye çıkarılmasına,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  16

Karar Tarihi                :  04.04.2022

Konu                           : Belediyemize Ait Eski Model Araçların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Gereğince Satılması Konusunun Görüşülmesi.

 

Ek Gündem maddesi gereği konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Belediyemize ait eski model araçların bakım ve onarım masraflarının giderek artması sebebiyle, Belediyemize ait 1160982162 Motor numaralı 1979 model Caterpillar marka paletli kepçe, 2235538KZ Motor numaralı 1985 model Schaeff marka kazıcı yükleyici kepçe, 38 KS 861 plakalı 1985 model VOLVO su tankeri ve 38 KS 862 Plakalı 1985 model VOLVO tamperli kamyon, 38 AE 463 plakalı MAN kamyon, 38 AN 887 plakalı kartal otomobil, 38 HK 208 plakalı BEDFORD cenaze yıkama aracı, 38 KA 366 plakalı 1991 model Steyr traktör, 38 ABL 411 plakalı 1991 model Steyr traktör, 38 KP 715 plakalı 2007 model Renault Megane otomobil, 38 DC 373 plakalı 2005 model Toyota Corolla otomobil, 38 FZ 478 plakalı 2012 model FAW kamyonet, 38 LT 862 plakalı 1996 model İVECO otobüs, 38 KN 680 plakalı 1993 model TOFAŞ KARTAL otomobilin,   2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satılabilmesi için Belediye Encümenine, ihale işlemlerini yapmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır