2022 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2022 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 06

Karar Tarihi       : 07.02.2022

Konu                  : Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Çalışması Sonucunda Belirlenen Beyler, Yeni, Kale ve Cumhuriyet Mahallesi Sınırlarının Kadastro Sınırına Çekilmesi İle İlgili İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

            Gündem maddesi gereği konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz genelinde yapılan mekânsal adres kayıt sistemi çalışması sonucunda belirlenen Beyler, Yeni, Kale ve Cumhuriyet Mahallesi sınırlarının kadastro sınırına çekilmesi konusunun 06.01.2022 tarih ve 2022/1 nolu İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 07

Karar Tarihi                : 07.02.2022

Konu                           : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (n) Fıkrası gereğince Belediyemizce hazırlattırılan beldemizi tanıtıcı bayrağın görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci Maddesinin (n) Fıkrası gereğince Belediyemizce hazırlattırılan beldemizi tanıtıcı bayrağın görüşülmesine başlandı.

Belediyemizce halen kullanılmakta olan ancak tescil edilmemiş bayrağın yerine ilçemizin tarihi sembollerine yer verilerek ekteki tanıtıcı bayrak hazırlattırılmıştır.

Felahiye Belediyesi için hazırlanan Tanıtıcı Bayrak üzerindeki sembol ve tarihi eserlerin şekli, renkleri; Tanıtıcı Bayrağımızın dairesel kısmında tarımı simgeleyen iki adet buğday başağı, aynı renkte ay ve yıldız sembolleri ile birlikte, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteğiyle 2018 yılında restorasyonu tamamlanan “Antik Çeşmenin” çizimleri, ilçemizin tarihi ve kültürel açıdan önemli değerlerini ifade etmektedir. Aynı zamanda Yamula Barajı üzerine kurulan ve ilçemizin şehir merkeziyle ulaşımını sağlayan “Yaşar Karayel Viyadüğü” ve Belediyemiz tarafından Cumhuriyet Meydanına inşa edilen “Saat Kulesi de tanıtıcı bayrak üzerinde resmedilmiştir. Bayrak üzerinde kullanılan buğday rengi tarımı, turkuaz renginin değişik tonları ise huzuru, sakinliği, dinginliği, dengeyi ve ferahlığı simgelemektedir.

Yukarıda anlamları açıklanan sembol ve renklerden oluşan Beldemizi tanıtıcı bayrağın kabulüne,

 

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 08

Karar Tarihi       : 07.02.2022

Konu                  : 2022 Mali Yılında Belediyemizde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Sözleşme Şartlarının Belirlenmesi.

Gündem maddesi gereği konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesi hükümleri doğrultusunda, 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasını kapsayacak şekilde tam zamanlı olarak sözleşme imzalanan tekniker ünvanlı 2(iki) personelin sözleşme ücretlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22.01.2022 tarih ve 903793 sayılı 6 Sıra Nolu Genelgesi gereğince 5.200,00 -TL olarak yeniden belirlenmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır