Kamu Hizmet Standartları

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULANHİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruhsat ve Yapı Kullanım izin Belgesi

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3- Isı Yalıtım Vizesi|

4- Kanal Vizesi

5. Demir Vizesi

6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

7- Cins Değişikliği Yazısı

8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,

9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti

10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,

12- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

13- Harç ve Ücretler

14- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

15-İtfaiye Raporu 

16- İskân Dilekçesi

 

14 Gün

 

 

2

İmar Çapı

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

1 Saat

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

2 Saat

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

5 Dk.

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1-Talep Dilekçesi

2-Asker Olduğuna Dair Resmi Belge

7 Gün

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı

2-Sağlık Raporu

3- Fotoğraf (5 Adet Vesikalık)

4-İzin Belgesi (18 Yaşından küçük ise Aile rızası ve Mahkeme Kararı)

5-Kızlık Soy ismi Kullanma talebi(Kızlık soy ismi kullanmak isteyenler)

1 Saat

9

Gelir tahsili işlemleri

1-Tahsilatı yapılacak olan harç veya verginin sicil numarası /Tahakkuk fişi

 

1 Dk.

10

Giderlerin ödenmesi

1-Fatura

2-Ödeme emri

3-Hakediş

4-Muayene Kabul Tutanağı

1 Saat

11

Ölçü ve ayar işleri

Ölçü ve tartı aletleri Muayene ve kontrol Beyannamesi

Harç Makbuzu

1 Gün

12

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

12-Bağlı olduğu odadan sicil  durum belgesi

3 Gün

         

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır