Su Aboneliği

1.      İskân Belgesi

2.      Varsa Tapu

3.      Kiracı ise Noter Tasdikli Kira Kontratı

4.      İş Bitim Belgesi

5.      Su Sayacı

6.      Belediye Encümeninin Tespit Ettiği Miktarda Harç (Depozit)

7.      Kanalizasyona bağlı ise Kanalizasyon Ruhsatı

8.      Kimlik Fotokopisi

9.      Komşu Abone Numarası

 1. İnşaat Ruhsatı
 2. Su Sayacı
 3. İş Bitim Belgesi
 4. Varsa Tapu
 5. Müteahhit adına ise Noter tasdikli sözleşme (Mal sahibi ile)
 6. Kanunların Tespit Ettiği Miktarda Harç, Damga Pulu
 7. Kimlik Fotokopisi
 8. Komşu Abone Numarası
 1. Sıhhi Tesisat Projesi
 2. Belediye Meclisinin her bağımsız bölüm için belirlediği harç
 3. Tapu sureti

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır