Tarihçe

 
İlçenin kuruluş yılları çevredeki eserlere göre Hitit’ler Devrine kadar uzanır. Hitit’lerden sonra ilçe ve çevresinde çeşitli medeniyetler hüküm sürmüş olup, bunlardan en belirgini Roma ve Osmanlı Medeniyetleridir.
 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Yozgat İl’i Boğazlıyan İlçesine bağlı bir nahiye durumunda iken, 1925 yılında Yozgat İl Daimi Encümeninin kararı ile ‘Kurtuluş ‘ anlamına gelen ‘FELAHİYE’ adını almıştır. İlçe 1926 yılında Kayseri İl’i merkez bucaklarından Güneşli “Mancusun”a bağlanmıştır. 15.10.1930 tarihinde bucak olmuş ve daha sonra 07.10.1957 tarihinde 7033 Sayılı yasa ile ilçe olmuştur.
 
İlçeye 2 kasaba ve 9 köy bağlıdır. İlçe ile kasaba ve köyler arasında ulaşımı sağlayan yolar tümüyle asfalttır. Yerleşim yerlerinde toplu yerleşim egemen olup, Orta Anadolu’nun karakteristik özelliklerini taşımaktadır.
 
Felahiye ilçesinin önemli dağları kuzeydoğusunda bulunan Akdağlar, batısında bulunan Kurşunlu dağlarıdır. Her türlü ekim ve dikime elverişli olan sulanabilen Darlı Özü, Kepiç Özü, Aşağı ve yukarı Öz’ler ilçenin ovalarını oluşturmaktadır. İlçenin akarsuları; ilçe ile Kayseri Merkez İlçe sınırlarını oluşturan Kızılırmak ilçenin merkezinden geçmektedir. İlçe sınırları içinde sulama amaçlı Darılı Göleti ve Celal Atik Göletleri mevcuttur.
 
Coğrafi Yapı
 
    Felahiye İlçesi yerleşim yeri olarak Kayseri İlinin kuzeydoğusunda, Kızılırmak yayı içerisinde kurulmuş olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1.330 m.dir.
 
    İlçenin yüzölçümü 412 km2 dir. Yüzey şekilleri engebeli düz vadiler, düz ovalar ve dağlardan oluşmaktadır. Belli başlı dağları kuzeydoğusunda bulunan Akdağlar, batısında bulunan Kurşunlu dağları ile çevrilidir. Her türlü ekim ve dikime elverişli olan sulanabilen Darlı Özü, Kepiç Özü, Aşağı ve yukarı Öz’lerdir. Delice Özü ilçenin ovalarını oluşturmaktadır. İlçenin akarsuları; İlçe ile Kayseri Merkez İlçe sınırlarını oluşturan Kızılırmak İlçenin merkezinden geçmektedir. İlçe sınırları içinde sulama amaçlı Darılı Gölet’i ve Celal Atik Göletleri mevcut olup, Kayapınar Göletinin yapımı devam etmektedir.
 
    İlçenin iklimi karasal iklimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçmektedir. En fazla yağışı ilkbahar mevsiminde almaktadır. Genellikle Nisan ve Mayıs aylarında düşen bol yağış kuru tarım ürünleri açısında çok yararlı olmaktadır.
 
    İlçe’nin Büyüktoraman, Silahtar, Kayapınar , Alpaslan ve Menteşe Mahallelerinde meşelik alan mevcuttur.
 
 Dağlarda seyrek çalılık olup çöküntü alanlarında ise tarım ürünleri ile bağ ve bahçe ürünleri yetiştirilmektedir.
 
İdari Yapı
 
Yerleşim yerlerinde toplu yerleşim egemen olup, Orta Anadolu’nun karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Genel olarak halk yönetime yardımcı ve saygılıdır. Yönetimle halk arasında yakınlık ve ahenk mevcuttur.
 
    2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre İlçe nüfusu 17.723 iken, son durumda nüfus 6.512’ye düşmüştür. Bu da nüfusun 13 yıl içinde %63 azaldığını göstermektedir.
 
    Burada göçün temel nedenleri ise Türkiye genelinde olduğu gibi işsizlik, eğitim, sağlık ve sosyal olanaklardan insanların daha fazla yararlanma istediğidir.
 
Ekonomik Yapı 
 
Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Yurtdışında çalışan çok sayıda işçinin ekonomik katkıları ikinci sırada öneme sahiptir. İlçe’de tarıma elverişli arazi miktarı 21.484 Hektardır. Tarımsal faaliyetlerdeki sırayı tarla ziraati, ikinci sırayı ise hayvancılık almaktadır. Kızılırmak havzası ve Bağırsak Mevkii mikro klima özellikleri açısından seracılığa uygundur.
 
    İlçe’de sanayi ve ticaret faaliyeti yok denecek kadar azdır İlçemizde 1 adet un fabrikası, 1 adet süt toplama merkezi mevcut olup, yıllık süt üretimi 800 ton civarıdır.
 
    İlçemizde hayvancılığın daha da gelişebilmesi için yem bitkisi üretiminin istenilen düzeyde olması ve mera ıslah projeleri uygulanmalıdır.
 
Sosyal Yapı 
 
İlçe’de halkın büyük bir çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçinmekte olup, yurtdışında çalışan işçiler de önemli gelir kaynağı oluşturmaktadır. İlçe merkezindeki konutların çoğu yeni ve oturulabilir durumdadır. Konutların tamamına elektrik, su ve kanalizasyon hizmeti getirilmiştir. Köylerde ise binalar çoğunlukla yığma ve kargir’dir. Bütün köylerin elektrik, su, okul, yol ve telefonu mevcuttur.

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır