İLAN FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN             Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 1 adet Kargir bina ve Arsa nitelikli taşınmaz ve 1 adet Simental Cinsi TOSUN29.05.2024 tarih ve 24-25 sayılı Encümen Kararlarına istinaden 2886 Devlet İhale Kanununun35/c Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ileBelediyemiz Encümeni huzurunda (İhaleKomisyonu) düzenlenen şartname dâhilinde ihale ile satılacaktır. […]