Felahiye Tarihi

Felahiye belediyesi

Felahiye Tarihi

M.Ö.

İlçenin Tarihi ve Coğrafi Yapısı

Felahiye’nin kökleri, çevresindeki eserlere göre Hititler Devri’ne kadar uzanmaktadır. Hititlerden sonra ise çeşitli medeniyetler, özellikle Roma ve Osmanlı Medeniyetleri, bu bölgede hüküm sürmüştür.

İlçenin kuruluşu

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşmiştir. Yozgat İl’ine bağlı bir nahiye olan Felahiye, 1925 yılında Yozgat İl Daimi Encümeni’nin kararıyla “Kurtuluş” anlamına gelen “Felahiye” adını almıştır. İlçe, 1926 yılında Kayseri İl’ine bağlı Güneşli “Mancusun” bucaklarına dahil edilmiştir. Bucak statüsüne 15 Ekim 1930’da kavuşan Felahiye, daha sonra 07 Ekim 1957’de 7033 sayılı yasa ile ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçeye bağlı 2 kasaba ve 9 köy bulunmaktadır. Yolların tamamı asfalt olan ilçede, toplu yerleşim egemendir ve Orta Anadolu’nun karakteristik özelliklerini yansıtır. Felahiye’nin coğrafi yapısı oldukça çeşitlidir. İlçe, Kayseri İl’inin kuzeydoğusunda, Kızılırmak yayı içerisinde kurulmuştur. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.330 metre olan ilçenin yüzölçümü 412 km²’dir. Engebeli düz vadiler, düz ovalar ve dağlardan oluşan yüzey şekilleriyle çevrilidir. Akdağlar ve Kurşunlu Dağları gibi önemli dağları bulunmaktadır. Sulanabilen ovaları arasında Darlı Özü, Kepiç Özü, Aşağı ve Yukarı Öz gibi alanlar yer alır. Akarsular arasında ise Kızılırmak en belirgin olanıdır.

2000

İlçenin İdari Yapısı ve Ekonomisi

lçe nüfusu, 2000 yılında 17.723 iken son durumda 6.512’ye düşmüştür. Göçün temel nedenleri arasında işsizlik, eğitim, sağlık ve sosyal olanaklardan yararlanma isteği önemli yer tutmaktadır.

Ekonomik yapıya bakıldığında, halkın büyük çoğunluğunun geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığı görülür. Ayrıca yurtdışında çalışan işçilerin ekonomik katkısı da önemlidir. İlçe, tarıma elverişli arazi miktarının fazla olduğu bir bölgedir. Tarımsal faaliyetlerde tarla ziraati birinci sırayı alırken, hayvancılık da önemli bir yer tutar. İlçede sanayi ve ticaret faaliyetleri oldukça azdır. Sadece bir un fabrikası ve süt toplama merkezi bulunmaktadır.

Sosyal Yapı ve İklim

İlçede sosyal yapı, halkın tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdürmesi ve yurtdışında çalışan işçilerin ekonomik katkısı üzerine kuruludur. İlçe merkezindeki konutların çoğu yeni ve oturulabilir durumdadır ve tümüne elektrik, su ve kanalizasyon hizmeti sağlanmıştır. Köylerde ise genellikle yığma ve kargir binalar görülür. İklim ise karasal özellikler taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçen ilçede, en fazla yağış ilkbahar mevsiminde düşer. Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışlar, kuru tarım ürünleri açısından oldukça önemlidir.