İLAN

 

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 5 adet arsa nitelikli taşınmaz ve 1 adet Yufka Makinası 15.05.2024 tarih ve 15-16 sayılı Encümen Kararlarına istinaden 2886 Devlet İhale Kanununun35/c Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ileBelediyemiz Encümeni huzurunda (İhaleKomisyonu) düzenlenen şartname dâhilinde ihale ile satılacaktır.

  1. İhale, 05.06.2024Çarşamba günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.
  2. İştirakçiler, ihaleye girebilmek için nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh ilmühaberini dilekçeye ekleyerek Belediye Başkanlığına son müracaat tarihi olan 06.05.2024 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar başvurarak gerekli geçici teminat tutarını süresinde Belediye hesabına yatırarak ihaleye giriş belgesi alacaklardır.
  3. İstekliler satılacak taşınmazlar ile ilgili şartnameyiFelahiye Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edebilirler.
  4. İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli bulmadığı takdirde ihaleyi ertelemeye yetkilidir.
  5. Taşınmaz  tapuları, şartnamede ayrıntılı belirtilen işlemler ikmal edildikten sonra verilecektir.
  6. Posta ile yapılan müracaatlar geçerli değildir.
  7. Satılacak arsanın mahallesi, ada ve parsel numarası, niteliği, yüzölçümü, m2 birim fiyatı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtildiği şekildedir.
  8. Satılacak olan Yufka Makinası, Belediyemize ait Yufka İmalathanesi önünde görülebilir.

 

1.        NO MAHALLESİ ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜMÜ BİRİM FİYATI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 Cumhuriyet 800 3 Arsa 593,93 1094,41

TL

  650,000 TL 19500TL
2 Cumhuriyet 800 4 Arsa 593,83 1010,39 TL 600,000 TL 18000TL
3 Cumhuriyet 800 5 Arsa 593,38 1011,16 TL 600,000 TL 18000TL
4 Cumhuriyet 800 7 Arsa 589,76 1017,36 TL 600,000 TL 18000TL
5 Cumhuriyet 800 8 Arsa 589,66 1102,33 TL 650,000 TL 19500TL

 

SATIŞI YAPILACAK MALZEME BİRİM FİYATI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
*1 ADET ‘KALKAN MAKİNA’ MARKA YUFKA MAKİNASI 300,000TL 300,000 TL 9000TL

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir