İHALELER

İLAN FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN             Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 5 adet arsa nitelikli taşınmaz ve 1 adet Yufka Makinası 05.06.2024 tarih ve 26 sayılı Encümen Kararlarına istinaden 2886 Devlet İhale Kanununun50. Maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ileBelediyemiz Encümeni huzurunda (İhaleKomisyonu) düzenlenen şartname dâhilinde ihale ile satılacaktır. NO MAHALLESİ ADA PARSEL […]

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT CUMHURİYET MAHALLESİNDE BULUNAN (5 KAT MÜSAADELİ) 5 ADET ARSA VE YUFKA MAKİNESİNİN AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI

İLAN   FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN     Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 5 adet arsa nitelikli taşınmaz ve 1 adet Yufka Makinası 15.05.2024 tarih ve 15-16 sayılı Encümen Kararlarına istinaden 2886 Devlet İhale Kanununun35/c Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ileBelediyemiz Encümeni huzurunda (İhaleKomisyonu) düzenlenen şartname dâhilinde ihale ile satılacaktır. İhale, […]

KAYSERİ İLİ FELAHİYE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

KAYSERİ İLİ FELAHİYE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç  MADDE- 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Felahiye Belediyesince yürütülen sosyal yardım hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu hizmetten yararlanacak olanları ve bu hizmeti verecek personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE- 2 Bu Yönetmelik, Felahiye Belediyesi sınırları […]